1254

AmbonKlíč:
Téma:
Příspěvek:

Zobrazení příspěvku č. 836: #

Administrátor --- 18. 10. 2012
Pozvánka na výstavu

V Dolním Rakousku probíhá výstava o Byzanci

"Zlatá Byzanc a Orient", to je název výstavy, která se koná nedaleko českých hranic, na renesančním zámku Schallaburg v Dolním Rakousku. Výstava osvětluje na příkladech nádherných staveb a ikonopisného umění vysokou kulturní úroveň Konstantinopole, ale nechává návštěvníky nahlédnout i do všedního života Byzantinců.

Před renesančním zámkem čeká na návštěvníky funkční rekonstrukce byzantského stroje na řezání kamene poháněného vodou z první poloviny 7. století, jehož předloha byla nalezena v Efezu. Výchozím bodem výstavy je slavnostní sál zámku Schallaburg, přestavěný na byzantský korunní sál. Akustické zážitky zprostředkovávají při zvláštních příležitostech byzantské varhany, které byly zhotoveny přesně podle originálu.

V první části výstavy jsou představovány císařství, víra, armáda, zemědělství, řemesla a obchod. Druhá část výstavy je věnována kulturnímu vývoji Byzance, která dokázala plodně využít několik "renesancí" antického myšlenkového a uměleckého dědictví, aniž by utrpěla hloubka a plnost pravoslavné křesťanské teologie a církevního života.
"Zlatá Byzanc a Orient" je podle slov svých propagátorů výstavou pro celou rodinu. Krátké filmy, 3D rekonstrukce, interaktivní knihy, animace a audioprojekce přibližují historii Byzance doslova nadosah. Výstava je dvojjazyčná, informace jsou poskytovány v němčině a angličtině.

Výstava potrvá do 4. 11. 2012.
Zámek Schallaburg leží poblíž Melku, při cestě z Vídně do Salzburgu.
Více informací na www.schallaburg.at

Podle článku v časopisu Vysočinka
zpracovala Jana BaudišováHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz