1416


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 413: #

Administrátor --- 1. 9. 2008
Zázrak Matky Boží

Zjevení přesvaté Bohorodice v Jižní Osetii

Biskup alanský: Bohorodice sestoupila s nebe a zachránila obyvatele Cchinvali

V den útoku na město uviděli jeho obránci Boží Matku v zářícím oděvu, jak k nim sestoupila s kupole chrámu

Obráncům Cchinvali pomáhala sama Bohorodice - znamení s nebes je posílilo a dodalo jim odvahu v nejtěžší hodině

Chrámu Narození přesv. Bohorodice je téměř tisíc let
Krásná žena v zářícím oděvu sestoupila s kupole chrámu, svědčí biskup alanský Georgij. To sestoupila samotná přečistá Panna, aby zachránila město.
Saakašviliho bandité prostřelili ikonu přečisté Panny a Ježíše Krista. Ikonu Bohorodice ranila kulka
Desítky lidí na vlastní oči viděly zázračné zjevení Boží Matky v hořícím a krvácejícím Cchinvali. Zázrak se stal uprostřed nejtěžších bojů 8. srpna poté, co žoldáci Saakašviliho prostřelili ikonu Přečisté Panny s dítětem Ježíšem Kristem. Když na město padal soumrak uviděli ruští vojáci, jak z chrámu Narození přesvaté Bohorodice vychází žena neobvyklé krásy ve třpytících se bílých šatech a pomalu jim kráčí vstříc, nehledíc na granáty a kulky.

"Když Bohorodici poprvé spatřili na městkých ulicích, byl jsem zrovna v chrámu," vypráví alanský biskup Georgij. "Všechny ty dny se tam farníci, jimž se podařilo dostat se do chrámu a najít tam útočiště, nepřetržitě modlili k Bohu za záchranu našeho trpícího města a národa. O zázračném zjevení mi řekli následujícího dne. Upřímně řečeno: vyslechnuv prvního vypravěče, pochyboval jsem. V takové hrůze, kterou jsme v ty dny prožívali, lidská psychika často kolabuje. Není možné zachovat sebekontrolu, když ti před očima zabijí těhotnou matku mnoha dětí. Jak lze hledět na tělo nešťastné ženy ležící na ulici, když víš, že ty jako muž jsi ji nemohl zachránit před nepřáteli? V takovém vypjatém a rozdrásaném stavu ztrácejí lidé duševní kontrolu nad sebou. Měl jsem tedy zato, že se našemu věřícímu zjevení Bohorodice prostě zdálo. Jenže jsem se mýlil!"

V tento den i o dnech následujících měl otec Georgij znovu a znovu slyšet vzrušená svědectví lidí, kteří viděli Bohorodici na ulicích Cchinvali.

"Přestal jsem pochybovat, když jsem poznal, že lidé, kteří se vzájemně vůbec neznají a byli na různých místech města, praví jedno a totéž! Leč definitivně jsem v zázrak uvěřil, když jsem na vlastní oči Bohorodici spatřil."

V přestávkách mezi střelbou a bombardováním se otec Georgij spolu s ostatními jihoosetinskými duchovními dle možností snažil pomoc obyvatelům. Jedny vyváděli ze sklepů a posílali ze země, druhé doprovázel na poslední cestě...

"V jedné z takových chvil jsem byl učiněn hodným vidět zázrak," vypráví zbožně vladyka Georgij. Když jsem byl mimo chrám, spatřil jsem, jak z něj vychází samotná Bohorodice. Duše se chvěla - sama přečistá Panna je s námi..."

Otec Georgij zdůrazňuje, že za své osvobození vděčí Cchinvali nejen ruské armádě a zbraním, ale i nebeskému vojsku: "Bohorodice se vždy zjevovala tam, kde bylo našim lidem dáno trpět nejvíce. A tam, kde ji spatřili, boj vždy končil vítězně."

Válka v Jižní Osetii neušetřila pravoslavné chrámy. Gruzínská letadla a rakety bez slitování likvidovaly chrámy na území republiky. Několik chrámů shořelo spolu s duchovními i věřícími. V době ukončení vojenských operací v Jižní Osetii zůstali na živu pouze tři kněží! Nevysvětlitelným způsobem zůstal nedotčen chrám Narození přesvaté Bohorodice v Cchinvali. Na území chrámu, v němž jsou opatrovány svaté divotvorné ostatky sv. Jiřího Vítězného, dopadlo jen v první den bojů 12 střel (raket či granátů), ani jedna však nepoškodila chrám.

"Boží milost, to je jediné vysvětlení pro tuto záchranu," objasňuje biskup Georgij. "Nebeská ochránkyně ve všech staletích zachraňovala ruské vojáky z nevyhnutelné smrti a pomáhala jim dosáhnout vítězství nad nepřítelem. Náš případ je jen kapkou v tomto moři zázraků. ...

"Dnes ti, kteří neviděli hrůzy, které lid Jižní Osetie prožil v tyto dny, vymýšlejí nejapné dohady, kdo je v právu a kdo je vinen touto válkou. Zkoušejí omlouvat naše vrahy a předkládají hloupá obvinění ruské armády," praví vladyka Georgij. "Zázračné zjevení Bohorodice obráncům Cchinvali smetlo všechny tyto lži. Bohorodice se vždy zastává jen správných skutků. ...

Podle popisů byla podoba Bohorodice v Cchinvali velice podobná Zeitunskému zázraku - zjevení přesvaté Bohorodice v 70. letech minulého století v Egyptě, kdy se podařilo vyfotografovat ji na kupoli chrámu.

Jedno z nedávných zjevení Bohorodice se stalo v Budennovsku, kde bandité Šamila Basajeva obsadili nemocnici. Celá stavropolská eparchie se modlila za záchranu zajatých. Na nebi nad onou nemocnicí se objevila Matka Boží, kterou v různé době viděli mnozí - Panna Marie se modlila v nebi před zářícím křížem.

Více v ruštině na: http://blogs.mail.ru/community/priest/3AF66403F13089C8.html

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz