1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 163: #

Administrátor --- 16. 5. 2007
Z tisku

Sjednocení Ruské zahraniční pravoslavné církve a Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu se snaží zabránit západní politické síly

O účasti některých politických sil a bývalých agentů tajných služeb na pokusech zvrátit proces znovusjednocení obou částí Ruské pravoslavné církve promluvil v New Yorku tajemník komise Ruské zahraniční pravoslavné církve prot. Alexandr Lebedev z Los Angeles.

"Na Západě existují velice vlivné síly, které nemají absolutně žádný zájem na obrození historického Ruska, které je samozřejmě spojeno s obrozením historického církevního života v Rusku. A tak jsou znepokojeny tím, že sjednocení obou církví poslouží posílení Ruska.
Nemohu nevidět, že někteří z těch, kteří ostře vystupují proti procesu sjednocení, jsou lidé s necírkevní minulostí. Jeden byl plukovníkem KGB a druhý 30 let sloužil v americké rozvědce. Tito lidé náhle vstoupili na církevní pole a vyzývají lidi, aby je následovali" (tj. odmítli sjednocení).
Itar-tass

---------------------

Představitel litevské římsko-katolické církve, kardinál Janis Pujats označil homosexualitu za "úplnou zvrácenost v sexuálním chování" a za "nepřirozenou formu prostituce". Ve svém otevřeném dopise žádal vládu, aby chránila "hodnoty tradiční rodiny před neřestí homosexuálů".
Dále vyzývá vládu, aby zastavila "akci iniciovanou ze zahraničí, při které se hrstka lidí s pochybnou morálkou pokouší donutit vládu, aby přijala jejich zvrácené názory." "Ani jeden mezinárodní dokument o lidských právech nehodnotí homosexualitu jako příznak menšiny, kterou je nutno chránit." Průvod homosexuálů označil za "skutečně militantní útok proti národní morálce, náboženství a tradiční hodnoty" a dodal, že "lidé to nebudou sledovat mlčky". O možnosti uzavírání stejnopohlavních manželství žádá kardinál vyhlášení referenda.
Credo.ru

------------------------

Vedoucí religionostiky Institutu filosofie Národní akademie Ukrajiny, Anatolij Kolodnyj, vyzval pohnat biskupy Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu před soud, aby se zodpovídali za "antiukrajinskou propagandu".
Zároveň má hlavní religionista zato, že narozdíl od Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu ostatní církve,-- např. Ukrajinská pravoslavná církev Kijevského patriarchátu (která není nikde v pravoslavném světě uznávána) a Ukrajinská autokefální pravoslavná církev (rovněž pravoslavnými neuznávaná) a dále řecko-katolická církev, římsko-katolická církev a protestantské církve, -- "všemožně napomáhají duchovnímu obrození a nastolení národního státu na Ukrajině".
NEWSru.com


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz