1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 169: #

jer. Jan z Jihlavy --- 30. 5. 2007
Ikonografie Padesátnice

Výklad tradiční ikony svátku svaté Padesátnice

Samostatná ikona svátku vznikla v 5. stol. Zobrazuje sestoupení Svatého Ducha na shromážděné apoštoly v podobě ohnivých jazyků.
Původně byla ikona Padesátnice spojena se zobrazením Nanebevstoupení Kristova.

Ikonografická kompozice pro ikonu Padesátnice vznikla z kompozice „učitelství Kristovo“ (z 1. pol. VII. století). Památky svědčí o tom, že tato ikona „učitelství Kristova“ postupuje své místo ikonám „učitelství Svatého Ducha“ - což bylo vyjadřováno obrazem prázdného trůnu uprostřed svatých apoštolů (Svatý Duch neviditelně sedí na trůnu uprostřed Církve).

Do kompozice ikony svátku bylo později zahrnuto zobrazení národů po stranách: na jedné straně byl Izrael a na druhé straně pohanské národy.
Postavy zpodobující Izrael byly ve vrcholné době Byzance zahrazeny postavou byzantského císaře, která vyjadřovala nový Izrael - pravoslavné křesťanství. Po pádu Byzance, kdy pravoslavné křesťanství pokračovalo v existenci bez byzantské říše, byla tato postava císaře transformována v postavu starce - nazývaného kosmos - která si ponechala císařská roucha. V rukou drží šátek se svitky s apoštolskými listy. Tím je vyjádřeno, že svět přijal apoštolskou zvěst.

A tak dnes vidíme v centru spodní části ikony, mezi apoštoly, postavu s korunou, oblečenou do císařských rouch - je to alegorické zobrazení světa (kosmos), který přijal evangelium.

Jana Baudišová

Novodobá ikona ze Svaté Hory Athos, monastýr sv. Dionisia.
Ikona u předchozího příspěvku pochází od Theofana z Kréty (16. století), jehož díla jsou považována za jedna z vrcholných děl postbyzantské ikonografie (dnes na Svaté Hoře Athos, monastýr Stavronikita) (omluvte kvalitu barevného podání).

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz