1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 188: #

jer. Antonij z Rumburku --- 2. 7. 2007
Panychida v Jindřichovicích

Panychida v Jindřichovicích
Dne 28.června 2007, v den památky srbských mučedníků a před nedělí výročí Kosovské bitvy, vykonali pravoslavní pouť do Jindřichovic v Krušných horách.

Na tomto místě byl na začátku I.světové války zřízen zajatecký tábor, v němž v letech 1914-18 zahynulo na nemoci, vyčerpání, hlad či kruté zacházení téměř 9 tisíc převážně srbských vojáků. Péčí karlovarských věřících srbského původu byla v 90.letech obnovena nejenom tradice pouti na toto místo, ale také zde stojící mauzoleum, do něhož byly r.1931 umístěny ostatky 7100 srbských a 189 ruských zajatců. I letos zde byla za účasti představitelů Srbska a Ruska sloužena zaupokojná svatá liturgie důstojnými otci Srbljanem Jablanovičem, Vladimírem Kulakovem, Ernestem Rapcunem a Evženem Červinským.

Pravoslavná církev vždy zvláštním způsobem pamatovala na ty, kteří položili život při obraně vlasti. Poutníka tedy neudiví vzácná duchovní atmosféra tohoto místa prodchnutá zvláštní naléhavostí. Navíc tito vojáci nebojovali pouze za svoji vlast, ale za důstojné postavení všech slovanských národů, včetně našeho. I jejich oběť jistě přispěla k tomu, že zde jako národ smíme hovořit svým vlastním jazykem a spravovat své veřejné věci nikoli pod cizím jhem. Návštěvu vzácného místa mohu toliko doporučit (je přístupno i mimo 28.červen, klíče jsou přímo u pověřené osoby ve vsi).

Děkuji všem, kteří se o toto místo s pietou starají. Věčná paměť!

Ilustrace:
Nahoře - vchod do mauzolea (které je v podzemí)
Dole - interiér mausolea (ostuária) s ostatky 7100 srbských a 189 ruských vojínů.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz