1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 196: #

Administrátor --- 17. 7. 2007
Odpovědi na dokumenty z Vatikánu

Reakce na poslední výnosy římského papeže

Po zveřejnění nového papežského dokumentu o církvi prohlásili v Ruské pravoslavné církvi MP toto jednání Vatikánu za čestné.

Je to poctivé prohlášení. O mnoho lepší než tzv. "církevní diplomacie". "Ukazuje, v čem jsme si blízcí a naopak čím jsme rozděleni," uvedl před novináři předseda oddělení vnějších věcí Moskevského patriarchátu metropolita Kyrill. "Abychom mohli mít čestný teologický dialog, je potřebné mít jasnou představu o tom, jakou pozici zastává druhá strana, protože to napomáhá pochopit stupeň naší rozdílnosti." M. Kyrill dále podtrhl, že tento nový dokument Vatikánu neobsahuje nic principiálně nového a "plně odpovídá učení katolické církve".

"Pravoslavná církev je pravou dědičkou a pokračovatelkou apoštolského dědictví nerozdělené Církve. Proto vše, co je v katolickém dokumentu napsáno, plným právem vztahujeme i k církvi pravoslavné," zdůraznil metropolita.
Interfax-religia Credo.ruPapež prý zasadil tvrdý úder židům

Představitelé a vůdci židů vystoupili s velice ostrou kritikou na adresu papeže Benedikta, poté co jako hlava římsko-katolické církve zrušil omezení služby mše v latinském jazyce, v jejímž textu je modlitba k Bohu za "odvrácení židů od jejich tmářství" a za jejich obrácení na katolicismus.

"To, co předchozí generace opatrovaly jako svaté, zůstává svaté a veliké i pro nás, a nesmí být ani zakazováno a dokonce ani považováno za škodlivé," napsal papež.

Hněv vyvolaly prosby, aby byla sejmuta rouška z očí židů a ukončena jejich slepota, aby mohli spatřit světlo pravdy, jímž jest Kristus, které zazní jednou do roka při bohoslužbě na Velký pátek. Židé nazývají papežovo rozhodnutí "porážkou vzájemných vztahů mezi katolíky a židy".

"Jsme krajně rozčarováni a hluboce uraženi tím, že 40 let po spravedlivém rozhodnutí vatikánského koncilu odstranit pasáže urážlivé pro židy z bohoslužby Velkého pátku, nyní Vatikán dovoluje pronášet tak nebezpečná a urážlivá slova, když se modlí za obrácení židů. Působí to dojmem, že Vatikán se dostal pod vliv ultra pravicové frakce uvnitř církve, která odmítá změny a možnost smíření," píší židovské organizace.

Někteří katoličtí biskupové ve Francii už vyjádřili znepokojení kvůli povolení sloužit Tridentskou mši, obávají se, že se tím ruší rozhodnutí 2. vatikánského koncilu, které modernizují římsko-katolickou církev, bojí se, že služba dvou obřadů na farnostech může způsobit rozkol.

Liberální katolíci píší, že "problém není v jazyku, jímž se slouží, ale v názorech přívrženců tradičních obřadů o církvi, kterou považují za majitele pravdy a za poslední instanci. 40 let po 2. vatikánském koncilu je něco takového nepřípustné."

Papež Benedikt vyvolal podiv už v minulém roce, když ve své řeči v Osvětimi nezmínil antisemitismus či okolnost, že nacisté zabili milióny lidí jen za to, že byli židy. Také neuznává, že německý národ za to nese jakoukoliv kolektivní odpovědnost.
Credo.ru The Observer„Papežské vyhlášení znamená konec éry ekumenismu,“ prohlásil geopolitik Alexandr Dugin, vůdce mezinárodního Euroasijského hnutí

Jak dále uvedl, úhel pohledu vyjádřený římsko-katolickou církví, je správný katolický úhel pohledu. Identita jakékoliv církve se zakládá na věrnosti své tradici, kdežto ekumenismus je bezprincipiálním a žalostným pokusem napravit zákruty církevní historie, které rozdělily církve, orientací na humanistické hodnoty. Jenže v době, kdy rozkoly probíhaly, byli jejich aktéry velicí světci, asketové a osobnosti. Ekumenismus nabízel řešit složitou problematiku za pomoci humanistických názorů průměrného duchovenstva. Papež Benedikt vrací katolicismus k sobě samému. Co je to katolicismus? Považoval a považuje svou církev za jedinou spasitelnou a papeže za hlavního náměstka Božího na zemi. My pravoslaví zase považujeme katolicismus a protestantismus za mrtvé větve odlomené od živého stromu Pravoslaví.

"Protestanti žádné ucelené učení o církvi nemají, ačkoliv mnohé protestantské sekty mají zato, že papež je antikrist. Na to vše jsme zapomněli a nechali se uchvátit mlhavým a povrchním ekumenismem. Papež nám připomněl, jak se věci mají. Éra ekumenismu je u konce. Nyní, jak doufám, se každá církev (i naše) vrátí ke svým vlastním kořenům... Povýšená pýcha papežů - to je identita římského katolicismu. Zavržení římského katolicismu - to je neodlučná součást naší pravoslavné identity. Na to vše se nyní rozpomeneme a vztahy mezi církvemi, které se navzájem přestanou vtahovat do nešvaru ekumenického procesu, tím jenom získají," dodal geopolitik.
IA Rosbalt-jug Credo.ru

----------------------

Kardinál Kasper odpovídá na nespokojené reakce protestantů
Nový dokument Kongregace pro nauku víry vyvolal pobouřené reakce mezi protestanty. Jeho druhé čtení ale ukáže, že neobsahuje nic nového, říká kard. Kasper. Jak zdůrazňuje německý kardinál, který má ve Vatikánu ekumenismus na starosti, jde pouze o syntetické shrnutí pozice katolické církve. „Každý dialog předpokládá vyjasnění různosti pozic. V tomto smyslu právě naši protestanští partneři nedávno požadovali jasně definovaný ekumenismus,“ stojí v prohlášení.
Kard. Kasper vysvětlil, že dokument nepopírá, že by protestanské církve byly církvemi, ale upřesňuje, že nejsou církvemi v tom smyslu, v jakém katolická církev chápe sebe sama jako církev. Což je konstatování zřejmé každému, kdo má i minimální ekumenické znalosti, dodává kard. Kasper, a upřesňuje, že evangelikální církve samy nechtějí být církvemi v katolickém smyslu. Jejich koncept církve a neodpovídá katolickému. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů cituje také nedávnou evangelickou deklaraci „Tajemství a svěcení“, ve které se říká, že chápání církve a služby v katolické církvi není vlastní protestantům.
Kongregace pro nauku víry tedy pouze upozorňuje na to, že termín „církev“ je v katolické církvi užíván v jiném smyslu, než například ve Federaci luteránských církví v Německu apod.

Předseda ERC k novému vatikánskému dokumentu o církvi
Nový dokument označující katolickou církev za „jedinou skutečnou Kristovu církev“ přišel ve velmi nevhodnou dobu. V České republice v lednu 2007 řada církví podepsala s katolickou církví Chartu Oecumenicu. V této chartě se hovoří o spolupráci církví a společném závazku budování jednoty. Je těžké vést s někým ekumenický dialog a budovat jednotu, pokud zpochybňujeme jeho církevní identitu. Obávám se, že nový vatikánský dokument nešťastným způsobem zasahuje do ekumenického procesu...
Na druhé straně toto eklesiologické vyjádření není nic nového. Katolická církev podle svého učení bere ostatní církve jako křesťany druhého řádu...
Podle našeho pohledu je církev tam, kde se zvěstuje Boží slovo a kde jsou řádně vysluhovány Kristem ustanovené svátosti. Apoštolskou posloupnost chápeme v duchovním slova smyslu, jako věrnost učení apoštolů vyjádřeném v Písmu svatém. ...
Domníváme se, že ani hierarchické pojetí církve samo o sobě nezaručuje skutečnou kontinuitu s Kristem a jeho apoštoly. Je vážnou otázkou, jestli monopol na „jedinou skutečnou církev“ a na „disponování plností prostředků požehnání“ právě církev spíše neochromuje a nevhání do falešné sebespokojenosti a za hradby izolace.
(Dle Christnet.cz)

Podle současného průzkumu je v Německu dnes populárnější dalajlama než německý papež...

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz