1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 199: #

Administrátor --- 25. 7. 2007
Věčná paměť!

V pondělí 23. července v 16 hod. zemřel otec prot. Miroslav Mužík, bývalý pravoslavný farář v Třebíči.

Prosím o modlitby.

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebníka svého...

--------------------

Pohřeb se koná v sobotu. Od 10 hod. v pravoslavném chrámu v Třebíči začíná archijerejská svatá liturgie.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz