1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 204: #

Administrátor --- 3. 8. 2007
Patriarcha Theoktist zesnul

Zemřel rumunský patriarcha Theoktist

Zesnul v pondělí 30. července ve věku 92 let na srdeční infarkt, který nastal kvůli komplikacím po operaci v bukurešťské nemocnici, kterou podstoupil den před tím.

Jeho život (v krátkém přehledu):
Patriarcha se narodil 7. února 1915 a byl pokřtěn se jménem Theodor (Arepaschu). Studoval v letech 1932-1940 na vyšším bohosloveckém semináři. 6. 8. 1935 se stal mnichem a přijal jméno Theoktist. 1937 - jerodiakonem. 1940-44 - studium na bohoslovecké fakultě v Bukurešti. Pracoval v kanceláři patriarchy Nikona. 1945 - kněžské svěcení, jmenován biskupským vikářem v Moldavské eparchii. 1946-1950 - slouží v katedrálním chrámu Moldavské eparchie, je náměstkem monastýrů, povýšen do hodnosti archimandrity. 1946-47 - vzdělává se na fakultě literatury a filologie. 28. 2. 1950 - biskupské svěcení na episkopa botošanského, vikářem patriarchy. Stává se členem synodu Rumunské pravoslavné církve. 1950-54 - rektorem Bohosloveckého institutu Bukurešťské university. 1963 - kongres pravoslavných biskupů Ameriky zvolil Theoktista za biskupa Detroitského. Povýšen na arcibiskupa. 1977 - archijerejský sbor ho zvolil metropolitou moldavským a sučavským. 9. 11. 1986 - archijerejský sbor ho prohlásil na patriarchu. V r. 1990 se rozhodl odejít do důchodu, ale po několika týdnech přebývání v monastýru změnil své rozhodnutí a opět stanul v čele církve. Na jeho pozvání navštívil v r. 1999 papež Jan Pavel II. poprvé v historii Rumunsko. Krátce před svým zesnutím kritizoval patriarcha nový vatikánský dokument, který prohlašuje římsko-katolickou církev za "jedinou pravou" mezi ostatními křesťanskými církvemi. Patriarcha prohlásil, že něco takového "Boha netěší" a že po takovém "hrubém prohlášení" bude pro pravoslavné "obtížné najít způsob jak pokračovat v dialogu s katolickou církví".

Pohřeb bude v pátek 3. srpna. Pochován bude v patriarší bukurešťské katedrále vedle svého předchůdce patriarchy Justiniána. Do katedrály nyní přichází množství lidí uctít ostatky zesnulého. Rumunská vláda vyhlásila pátek dnem státního smutku.

Náměstkem patriarchy je jmenován vladyka metropolita Daniíl Moldavský a Bukovinský. Patriarší trůn bude osiřelý (přesněji se říká: ovdovělý) 41 dnů po zesnutí patriarchy, kdy se podle pravoslavné tradice konají za zesnulého zádušní modlitby, a poté bude vykonána volba nového patriarchy. Podle rumunské církevní ústavy nesmí náměstek kandidovat na nového patriarchu, leč synod se rozhodl učinit pro vladyku Daniíla výjimku - jestli se vl. Daniíl rozhodne kandidovat při volbě nového patriarchy, náměstkem se stane metropolita Nikolaj Banatský.
-----------

Minulý týden byl tento nejstarší ze všech představitelů světových autokefálních pravoslavných církví na návštěvě České republiky a světil (14. 7. 2007) v Mostě základní kámen chrámu sv. mučedníka Valentýna (chrám bude zvláštním místem uctění památky padlých rumunských vojáků - osvoboditelů Československa). (Přiložená fotografie je z této události.)

Jeden z kněží, kteří se zúčastnili, mi napsal takový pěkný zážitek - poslední požehnání od vladyky Theoktista:

V sobotu jsme byli v Mostě na svěcení nového chrámu ... podařilo se nám vzít požehnání od patriarchy. Když mi ho dal, sevřel pevně mé ruce a vydal se stařeckým krokem kupředu. Vůbec se mě nechtěl pustit, byl jsem úplně na rozpacích... Ale bylo to hřejivé...

Věčná paměť!

------------
Informace
Historie Rumunské pravoslavné církve
Založena kázáním apoštola Ondřeje, který přinesl evangelium do "skiti minor" (tj. na území mezi Černým mořem a Dunajem, na jihovýchodě Rumunska). 25. dubna 1885 se stala Rumunská pravoslavná církev autokefální a 25. února 1925 se stala patriarchátem (intronizace prvního rumunského patriarchy Mirona se účastnil představitel Ruské zahraniční církve metropolita Antonij).
Podle posledních statistických údajů žije v Rumunsku 21.794.792 obyvatel, z nichž 86,7 % se prohlašuje za pravoslavné křesťany.

Organizace Rumunské pravoslavné církve
Nejvyšším vůdčím orgánem církve, který rozhoduje věci věrouky a kanonické, je posvátný synod biskupů, který se skládá ze všech biskupů, kteří jsou ve funkci.
Ústředním správním orgánem církve, který rozhoduje věci administrativní a ekonomické je "Církevní národní shromáždění, které je sestaveno z členů posvátného synodu a třech zástupců za každou eparchii (jeden klerik a dva laikové) volených každé čtyři roky místními eparchiálními shromážděními.
Nejvyšším administrativním orgánem je "Církevně-národní rada", kterou vytvářejí tři klerikové a šest laiků volení "Církevním národním shromážděním" na čtyři roky.
       
Rumunská pravoslavná církev má 6 metropolií, které obsahují eparchie skládající se z celkem 11.146 farností. V církvi slouží 14.035 kněží a diakonů a má 15.116 chrámů a kaplí. Pro rumunskou diasporu je vytvořeno šest eparchií v zahraničí, z nichž dvě biskupství jsou v Evropě a jedno arcibiskupství je v Americe. Církev má 631 monastýrů a skitů, v nichž žije 8.059 monachů a monašek. Dále má 37 duchovních seminářů (středoškolské vzdělání), 12 bohosloveckých fakult, které jsou součástí státního vzdělávacího systému; učí se na nich 10.898 studentů ve 4 specializacích: pastýřská teologie, didaktická teologie, sociální teologie, církevní umění. Pracuje zde 10.428 vyučujících.

Sociální služba, sociální ústavy:
91 pro děti, 32 pro staré lidi, 92 jídelen pro chudé, 37 diagnostických a léčebných středisek, 23 center pro pomoc rodinám v těžkostech. Průběžná sociální pomoc církve pro 270 tisíc lidí. Pomoc při přírodních katastrofách na místě. Dále se pravoslavná církev účastní na státních programech: prevence chudoby, prevence násilí v rodinách, prevence obchodu s lidmi, prevence narkomanie, prevence šíření HIV /AIDS, realizace sociální reintegrace adal.


Zdroj: http://www.patriarhia.ro/Site/Stiri/2006/075.html
Credo.ruHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz