1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 220: #

Administrátor --- 4. 9. 2007
Svátek sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského

Dnes je svátek sv. mučedníka biskupa Gorazda, který byl tohoto dne umučen německými nacisty v r. 1942.

Jeho život je životem svatého křesťanského pravoslavného biskupa a posléze i mučedníka. Šířil a upevňoval zde autentickou křesťanskou víru, zápasil s herezemi a usvědčoval je slovem i písmem. Po chmurném tisíciletí, kdy byl lid této země připraven o pravoslavné křesťanství, přinesl na Moravu opět "světlé slunné dědictví cyrilometodějské". Jako Gorazd II. stal se prvním nástupcem sv. Metoděje po tisíci letech (nepočítáme-li osobnost Gorazda I., jehož sám Metoděj požehnal jako svého nástupce, ale nikdy se nemohl ujmout církevní správy, byv spolu s ostatními čtyřmi předními žáky Metodějovými vyhnán z Moravy intrikami papežského duchovenstva - především proto, že neústupně hájili pravoslavnou víru Metodějovu proti nastupujícím latinským herezím).

Sv. Gorazd II., ač nemocný a poloslepý, vykonal za 20 let svého působení neuvěřitelné duchovní dílo. Kdo se trošičku podrobněji seznámil se situací, ve které mu bylo dáno působit, s nepříznivými okolnostmi, s tlakem, jemuž byl vystaven, nemůže nevidět za vladykovým životem Boží konání. Je to něco tak velikého, že my, dnešní pravoslavní křesťané, vlastně ani nedohlédneme všechny rozměry jeho života a díla; a - to je můj osobní pocit - nevíme si s odkazem sv. Gorazda jaksi rady. Prostě se to vymyká našemu chápání. (To je však jev, s nímž se setkáváme i u řady dalších světců.)

----------

K tomuto dni otevíráme veřejný odkaz na jedno z klíčových literárních děl našeho svatého vladyky: Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu (je to jedna z populárně-naučných knih sv. Gorazda) - v elektronické podobě.


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz