1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 226: #

Administrátor --- 27. 9. 2007
K dnešnímu svátku Povýšení svatého kříže

Tropar svatému Kříži

Spasiž, Pane, lid svůj,
požehnej dědictví svému,

vítězství daruj nad nepřáteli
křesťanům pravoslavným,

a ochraňuj věrné své,
křížem svým.
(Hlas 1., samohl.)


Kondak svatému Kříži

Jenž povznesl ses, Kriste, Bože,
na kříži dobrovolně,

obdaruj slitováním svým nový lid svůj
nazývající se jménem tvým.

Mocí svou zvítězit nad nepřáteli mu dej,
radost pravoslavným křesťanům daruj,

kteří třímají jako pomoc od tebe
zbraň pokoje, nepřemožitelné vítězství.
(Hlas 4.)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz