1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 228: #

Administrátor --- 2. 10. 2007
Neděle 18. a návštěva zázračné ikony

V neděli u nás byla divotvorná ikona


Hostem u nás byla zázračná ruská ikona "Obměkčení kamenných srdcí", která putuje po České republice.

V evangeliu se praví, že ze srdce vycházejí všechny zlé myšlenky a vůbec veškeré zlo, které lidé přivádějí do světa. Otcové říkají, že všechna lidská neštěstí mají počátek v nemoci lidského srdce. Právě lidské srdce je potřeba léčit především. Léčit od zloby, pýchy, závisti, mstivosti, nemilosrdenství, chtivosti... Prostě od vášní. Je-li uzdraveno srdce, je léčen celý člověk.

Této ikoně se říká "Obměkčení kamenných srdcí", protože právě skrze tuto ikonu uvádí přesvatá Bohorodice do lidských srdcí Boží léčivou sílu, pod jejímž působením tvrdá lidská srdce tají. Mnohým lidem zprostředkovala tato ikona dotyk přesvaté Bohorodice. Proto je považována za ikonu divotvornou. A mohu tuto pověst podpořit připojením svého skromného svědectví.

Podivuhodným zázrakem je už to, kolik tato ikona shromáždila k sobě lidí všude, kam přijde. I u nás se sešlo tolik lidu, kolik náš domovní chrám patrně nepamatuje za celou svou historii. Ještě několika násobně více než na Paschu. To překonalo veškerou naši představivost...

Pro ty, co to u nás znají: domovní chrám byl zcela naplněn (dalo by se říci "našlapán" lidmi) i chrámová předsíň, lidé zaplnili schodiště až do přízemí (chrám je ve druhém patře), pak od schodů stáli přes průchod v přízemí ven před dům, a před domem se vinula fronta lidí po chodníku skoro až někam k autobusové zastávce... Ikona měla přicestovat ve 14 hodin, někteří lidé čekali před domem už od půl druhé, a pak jsme oznámili, že příjezd ikony bude mít hodinu zpoždění. Přesto lidé trpělivě čekali...
Zázraky nečiní Bůh pro senzaci, ale aby chytil člověka za srdce. Lidská srdce bývají většinou bohužel lapena tímto pozemským světem, jeho klamy a pomíjivostí. Bůh si přeje, aby naše srdce bylo uloveno pro život věčný, pro nebeskou nepomíjející blaženost. Apoštolu Petrovi řekl: "Budeš lovit lidi" (jako jsi dříve chytal do sítí ryby) - dnes jsme to zrovna četli při liturgii. Člověk, jehož srdce bylo uloveno pro Boha, zapomene na zázrak a jde za Kristem. Po ničem jiném už netouží než po Ježíši Kristu.

Ve vyprávění dnešního evangelia apoštol Petr s hrůzou klečel uprostřed té hromady ryb, kterou nečekaně vytáhli z jezera při zázračném rybolovu, který měl být dle všech rybářských pravidel a zkušeností celých generací - na tomto místě a v tuto dobu - zcela neúspěšný. Na Ježíšův pokyn - sice bez valného nadšení (škoda práce!) ale přece - spustili sítě. Tolik ryb dosud nikdy neulovili. Na to neměli své rybolovné zařízení ani dimenzováno: sítě se jim trhaly pod tím množstvím vodní havěti, jejich lodě se skoro potápěly. To se vymykalo všemu, co znali. Padl na ně strach: "Odejdi ode mne, Pane, jsem hříšný člověk," řekl Petr, kleče mezi rybami. Pak zanechali na tom břehu ten obrovský úlovek svému osudu, nechali ryby rybami a šli za Ježíšem.

Je to zvláštní, že právě na tuto neděli připadlo toto evangelium. Připadá mi to, jakoby ta ruská ikona byla Pánem Ježíšem poslaná "lovit lidi" podobně jako tenkrát Petr. Kam přijde, tam si nashromáždí kolem sebe více lidí, než na tom místě kdy kdo viděl. Lidé se modlí, uctívají ikonu a dotýká se jich Boží blahodať. Na rozdíl od ryby, která se nemůže rozhodovat, jestli se nechá chytit do sítě nebo ne, tak v případě člověka záleží na jeho volbě, jestli se rozhodne pro Krista. Jestli dovolí, aby jeho srdce bylo uloveno pro věčné Boží Království. Tato divotvorná ikona Bohorodice prošla naší zemí a shromáždila lidi do Božích chrámů, jako síť, která projde mořem a zahrne do sebe hejno ryb. Záleží nyní na každém člověku, jak sám za sebe odpoví, jakou volbu provede: bude uloven pro nesmrtelnost nebo skočí zpátky do temných hlubin moře?

Na některých místech v České republice ikona myrotočila. Např. při všenočním bdění v Praze Dejvicích. Když jsem ikonu převzal od jejího majitele před naším domem do rukou a nesl ji do chrámu, byla ještě všude celá mokrá od myra. U nás jsem prýštění myra neviděl. Z ikony vycházela duchovní síla a její zázračnost byla zřetelně vnímatelná. (Dvakrát se dotkla mého srdce.)

A aby toho všeho nebylo málo, tak zrovna tento den k nám dorazila - s dvacetiletým zpožděním - pohlednice z Athosu s obrázkem Yverského monastýru a nejznámější svatohohorské ikony Bohorodice: Yverské Matky Boží (na rubu je vyprávění o zázraku, který Matka Boží vykonala v Yvironu). Tuto pohlednici poslal nějaký mnich z Athosu téměř před dvaceti lety pro jihlavskou církevní obec (jak je na rubu pohlednice napsáno); cestou se kdesi zdržela a (aniž by to někdo organizoval) byla doručena na svou adresu právě v den návštěvy zázračné ikony Bohorodice "Obměkčení kamenných srdcí"...
--------------------

P.S.
Televizní zpravodajství o příjezdu ikony z Ruska do Prahy:
1.) http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=23.09.2007&238m=p&238p=TNOVINY&238v=116283
2.) http://www.nova.cz/zpravy/?83c=%7Ezajim%7E&83e=DO20047&ex20047=video-obraz-svate-roni-zive-slzy


---------------------

Dva články v novinách - naskenované:
Mladá Fronta Dnes
Jihlavské listy
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz