1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 244: #

Administrátor --- 31. 10. 2007
Z tisku - umělá stigmata?

Udělal si otec Pio z Itálie stigmata chemikálií?

Padre Pio, nejoblíbenější z italských římskokatolických svatých, si způsobil stigmata chemikálií, tvrdí nová kniha italského historika Sergio Luccato: "L'altro Cristo. Padre Pio e l'Italia del Novecento", kde se vypráví o dokumentu, který byl nalezen ve Vatikánském archivu.

V dokumentu svědčí lékárnice Maria de Vito, pro kterou byl padre Pio idolem, že v r. 1919 nakoupil chemikálii (fenol?), údajně pro dezinfekci. "Padre Pio mě tajně pozval k sobě a žádal, abych o tom neříkala jeho bratřím. Předal mi prázdnou nádobu s otázkou, jestli mu do ní mohu opatřit čistou kyselinu karbolovou. Prosil ještě o nějaké léky."

Dokument se svědectvím byl předán Vatikánu jako důkaz, že si Pio udělal stigmata za pomoci kyseliny. Svatý trůn při procesu beatifikace toto svědectví ignoroval.

Padre Pio zemřel v r. 1968. Kanonizován byl v r. 2002. Výzkum veřejného mínění ukázal, že se k němu Italové modlí více než ke Kristu a k Panně Marii. V průběhu celého svého života, počínaje od r. 1911, demonstroval svá stigmata.

Katolická "liga proti pomluvám" prohlásila o historikovi, že Luccano je lhář a šiřitel "protikatolických klevet". Předseda ligy P. Siffi prohlásil: "Chtěli bychom připomenout panu Luccanovi, že podle katolického učení se princip neomylnosti Svatého trůnu vztahuje i na případy kanonizací... Radíme mu, aby své síly obrátil k lepšímu osvojení věrouky."

THE DAILY TELEGRAPH
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz