1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 245: #

Administrátor --- 31. 10. 2007
Z tisku - Bibli věří čím dál tím méně křesťanů

Jen 82 procent katolíků v USA věří, že biblickou zprávu o mučení, ukřižování a vzkříšení Krista je možno brát doslovně. Naproti tomu v doslovném chápání přijímá zprávu o vzkříšení Spasitele 98 procent amerických evangelikálních křesťanů. Celkově v opravdové Zmrtvýchvstání věří 75 procent Američanů.
Starozákonní biblické podání o proroku Danielovi, který přežil, poté co byl uvržen do jámy lvové, přijímá 65 procent všech dotázaných (a z katolíků pouze 51 procent).
Pouhých 46 procent katolíků věří, že ohledně Davida a Goliáše se vše stalo tak, jak to líčí Bible.
(EAI Credo ru)

P.S.
Konec konců, když nebudeme brát vážně biblickou zprávu o stvoření světa či o potopě, proč bychom měli brát vážně biblickou zprávu o Ukřižování a Vzkříšení Krista či o Sestoupení Svatého Ducha? Co když se to všechno apoštolům jen zdálo nebo se domluvili, ne?
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz