1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 246: #

Administrátor --- 1. 11. 2007
Z tisku - nucený konec pravoslavné TV v Palestině

Jediná pravoslavná televizní stanice v Palestině bude uzavřena.

A to kvůli neustálým hrozbám atentátem a kvůli špatné ekonomické situaci. "S velikou bolestí musím oznámit nucené uzavření televizní stanice »Narození« od 1. listopadu t.r. a to i přes její neocenitelnou službu pro Církev a pro existenci křesťanství ve Svaté Zemi," prohlásil její ředitel Samir Kumsih, který založil soukromý televizní kanál vysílající z Betléma v r. 1996. Přenosy vysílané z této televizní stanice byly hlasem křesťanství na Blízkém Východě, prostorem setkání mezi křesťany, židy a mohamedány. Televizní vysílání přenášelo křesťanské bohoslužby, vysílalo zpravodajství a dokonce i páteční muslimskou modlitbu. Tato stanice vždy odsuzovala násilí proti pokojným občanům a kvůli tomu trpěla nepřízní od palestinské vlády.
(Credo ru Zenit)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz