1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 248: #

Administrátor --- 7. 11. 2007
Z došlé pošty: pozvánka na seminář

Seminář Poznání, pokání, smíření a odpuštění

se bude konat ve dnech 16. a 17. listopadu 2007 v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska duchovních setkání a monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově u Litovle.

Seminář je pořádán občanským sdružením Pravoslavná akademie Vilémov a klade si za cíl zahájit proces odpovědného se vyrovnávání s některými okolnostmi fungování církve ve formálně ateistické společnosti v letech 1948 - 1989. Jmenovitě s okolnostmi dobrovolné či nedobrovolné spolupráce některých duchovních s opresivními strukturami totalitní moci před listopadem 1989.

V České republice i v několika dalších postsocialistických zemích bylo učiněno již několik pokusů zahájit proces vyrovnávání se se skutečností dobrovolné či nedobrovolné spolupráce duchovních a pracovníků církve se složkami Státní tajné policie či KGB, Stasi, Securitate, SB i dalších tajných služeb v jiných postkomunistických zemích.

Cílem semináře, který připravujeme však není ani vynášet konečné soudy (soud zajisté patří Bohu) a ani rehabilitovat ty, kdo se kvůli osobním výhodám a možnostem, či z pochopitelného lidského strachu z výše uvedenými mocenskými strukturami zapletli.

Cílem semináře je hlavně a především se v procesu poznání a pokání pokusit obnovovat důvěru v církvi a ve společnosti tam, kde byla tato vystavena doposud překvapivě málo popsaným a neidentifikovaným tlakům a manipulacím ze strany moci. Těmito tlaky zůstala důvěra nezřídka zraněna až do našich dní.

V neposlední řadě je cílem semináře poznání struktur, které prostřednictvím výhod a příležitostí u jedněch, či pod pohrůžkou násilí a ztráty státních souhlasů u jiných, usilovali o omezení, ovládnutí a podřízení si církevního života.

Abychom se dokázali vyhnout tlakům současnosti i budoucím výzvám, je zajisté potřebné toto období dějin poznat a poučit se z minulých pochybení a omylů - již také proto, aby se tyto v budoucnosti nemuseli opakovat.

Seminář je pořádán se souhlasem a požehnáním J. B. metropolity pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštofa a se souhlasem a požehnáním J. V. biskupa olomoucko- brněnského Simeona. Všichni, koho problematika zajímá, či se jej týká jsou na seminář srdečně zváni.

Úvodní přednáška a program všech bohoslužeb bude otevřen pro nejširší veřejnost. Pracovní část semináře v pátek od 16:30 je otevřena pro všechny duchovní a věřící pravoslavné církve.


Bližší informace o programu a organizaci:
Roman Juriga (ředitel o. s. Pravoslavná akademie Vilémov)
              
Přihlásit na seminář se můžete E- mailem na adrese orthodoxa/zavináč/quick.cz,
anebo faxem na č.: 585349005,
adresa: Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135, 783 23
další informace na tel. č. 776394637

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz