1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 255: #

Administrátor --- 15. 11. 2007
Pozůstalost

Báseň vojáka

Poslyš, Bože, ještě ani jednou v životě
jsem s tebou nehovořil, ale dnes
tě chci pozdravit.

Víš, ... od dětských let mi stále říkali,
že nejsi ... A já hlupák
tomu uvěřil.

Nikdy jsem si nevšiml, že vše je tvé stvoření,
až dnes v noci jsem hleděl
z kráteru po granátu
na hvězdné nebe, které bylo nade mnou;
náhle jsem pochopil,
když jsem se kochal tím jiskřením,
jak krutý může být klam.

Nevím, Bože, vztáhneš ke mně svou ruku?
Stačí, když ti řeknu, a ty se mě ujmeš?
Není podivné, že uprostřed úděsného pekla
se mi náhle zjevilo světlo a já tě spatřil?

Kromě tohoto už nemám, co bych pověděl.
Pouze to, jak jsem rád, že jsem tě poznal.
O půlnoci jdeme do útoku,
já se však neděsím: ty na nás hledíš.

Signál... Nu což, musím jít...
Bylo mi s tebou dobře ... Ještě chci říct,
že - jak jistě víš - bitva bude zlá
a možná, že k tobě v noci přijdu.

A tak, ač jsem do této doby nebyl tvým přítelem,
dovolíš mi vstoupit, když přijdu?
Nu ... Zdá se, že pláču. Bože můj, ty vidíš,
co se se mnou stalo, že jsem nyní prozřel.

Opusť, můj Bože, ... jdu ... a vrátím se jen stěží.
Jak podivné ... Nyní se totiž smrti nebojím.


Alexandr Zacena
(zabitý v bitvě r. 1944)


(Český překlad z ruštiny jsem nalezl v zápiscích po jednom příteli, který už také umřel pro tento svět...)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz