1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 258: #

Administrátor --- 21. 11. 2007
Z došlé pošty - prohlášení

Důstojní otcové, bratři a sestry,
po naší Církvi se ze Slovenska rozšířil anonymní dopis nazvaný "1. hrubovŕbska iniciatíva", pod nímž figuruje jméno mé i mnohých dalších duchovních a věřících, samozřejmě podepsaných pouze strojově. Jelikož se na mě mnozí obrací s dotazy ohledně autorství, prohlašuji tímto, že s tímto nemám nic společného ani já, ani nikdo z našeho monastýru v Hrubé Vrbce. Jedná se o provokaci a je
zjevné, že autor není pravoslavného vyznání.

archimandrita Jáchym,
představený Monastýru sv. muč. biskupa Gorazda v Hrubé Vrbce
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz