1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 260: #

Administrátor --- 22. 11. 2007
Z tisku - náboženská situace na Ukrajině

Každý rok je registrována na Ukrajině tisícovka náboženských organizací
Dle informace náměstka předsedy národní rady pro věci národností a náboženství Nikolaje Novičenko se každoročně registruje přibližně tisíc náboženských organizací a společností. Za léta nezávislosti Ukrajiny se množství náboženských organizací zvýšilo 2,6 krát a nyní je zde 33,4 tisíc organizací.
Jedním z důvodů je obnovení řecko-katolické církve a legalizace protestantských společností. Pravoslavné organizace na území Ukrajiny zatím převládají a tvoří 52 procent z celého počtu náboženských organizací.
69 procent nábož. organizací nemá vlastní prostory, kde by mohly vykonávat své obřady. Polovina těch prostor (budov, sálů apod.), které jsou náboženskými organizacemi používány, nejsou speciálními prostory, ale jsou pouze adaptovány pro tento účel. Většina církevních staveb byla již státem vrácena k církevnímu používání; zůstává však ještě 316 takových budov, které jsou v držení státu, mají být prý státem brzy navráceny svému účelu.
RISU Credo ru

Na západní Ukrajině je počet pravoslavných a protestantských církevních obcí už téměř stejné.
"Ve třech oblastech je to už "fifty-fifty", prohlásil Nikolaj Novičenko z národní rady pro věci národností a náboženství, "a to Volyňská, Rovenská a Černovická oblast. Především se jedná o baptisty a letniční."
UA Credo ru

Protestanti se v Minsku „množí jako koťata“, prohlásil státní úředník v Bělorusku.
Těmito slovy se dle slov pastora G. Kernožilického vyjádřila vedoucí Oddělení pro věci náboženství minského gorispolkomu Alla Rjabiceva, když obec Křesťanů víry evangelikální "Boží církev" žádala pozemek na stavbu své kultovní budovy.
Credo ru
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz