1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 283: #

Administrátor --- 9. 1. 2008
Z tisku - církev proti vánočním pověrám

Pravoslavná církev vyzývá nevěnovat se "vánočnímu" hadačství a věštění

Běloruská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu důrazně vyzývá nevěnovat se o Vánocích věštění a lidovým hadačstvím, protože takové věci jsou těžkým hříchem a vyvoláváním běsů.

Podle lidových pověr jsou svátky Narození Kristova příhodným časem pro všechny druhy čarování. Křesťanská církev něco takového kategoricky odmítá a připomíná, že všechny druhy věštění a čarování jsou již od starozákonních dob považovány za hřích. "Následky takového čarování jsou zhoubné nejen pro duše i těla, ale i pro společnost jako celek. ... Církev něco takového v principu odmítá. ... Hvězda, která se zjevila při Narození Páně, je projevem Boží energie a zrušila veškerou astrologii..."

Credo.ru


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz