1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 286: #

Administrátor --- 12. 1. 2008
Z tisku

Patriarcha Alexij II. vyzval zasvětit rok 2008 svatému Janu Kronštadtskému

Letos je to sto let od jeho zesnutí. Svatý Jan byl již za svého života objektem velkého uctívání od tzv. "joannitů", z nichž mnozí zahynuli v bolševických lágrech. Sv. Jan prorokoval Rusku zkázu, zřekne-li se cara. Za sovětské éry bylo proto jeho jméno skoro zakázáno. Přesto se mnozí odvážili přicházet k monastýru na řece Karpovka v St. Peterburgu, aby se tam poklonili památce budoucího svatého před výklenkem, kde se periodicky objevoval sotva znatelný obraz postavy nějakého starce oblečeného v bohoslužebném rouchu s kalichem. Často sem byly kladeny čerstvé květiny. Jeho ostatky se podařilo najít až těsně před jeho svatořečením na místním sněmu Moskevského patriarchátu v r. 1990 (Ruská zahraniční církev ho kanonizovala už v r. 1964). Následně začala obnova monastýru na Karpovce.

Credo.ruHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz