1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 293: #

Administrátor --- 21. 1. 2008
Z došlé pošty - starý kalendář ve Švýcarsku

Relikty juliánského kalendáře v Evropě:
Ve švýcarském kantonu Appenzell se dodnes zachoval lidový zvyk „starého Silvestra“.

Každoročně, navečer 13.ledna, což odpovídá 31.prosinci podle juliánského kalendáře, se ve vesnici Urnäsch (Urnaesch) v malém švýcarském kantonu Appenzell koná pozoruhodná událost. Je to průvod masek provázený ohlušujícím hlukem řehtaček a kravských zvonců občas přerušovaný tichým zpěvem alpského jódlování. Tomuto zvukovému projevu odpovídá i složení masek. Jsou tu oškliví bubáci (wüesschte), stejně jako bohatě krojovaní pastevci (schöne). Tento zvyk má z velké části pohanské kořeny, avšak podle etnologů obsahuje i křesťanské prvky vztahující se k uctívaní tří králů a svatého Mikuláše. Kanton Appenzell platí ze jeden z nejodlehlejších koutů Švýcarska. Vyznačuje se přísně katolickou tradicí a v jeho bezprostředním sousedství se nachází i jeden z nejstarších evropských klášterů Sankt Gallen. Zvyk „starého Silvestra“ je zjevně jedním z tradičních prvků vztahujících se ještě k éře původního nerozděleného křesťanství...

http://www.appenzell.ch/pages/kultur_brauchtum/silvesterchlausen/

http://www.hermanutz-online.de/alte-sylvester-appenzell/default.htm
Zaslal otec Alexandr
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz