1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 294: #

Administrátor --- 22. 1. 2008
Z tisku - události na svátek Křtu Páně

Dvanáct tisíc Moskvanů se zúčastnilo tradičních koupelí na svátek Zjevení Páně (Bogojavlenije, Kreščenije Gospodně)

Na svátek Bogojavlenija (slavený podle juliánského kalendáře připadá na 19. ledna), kdy se světí voda, je v pravoslavné církvi zvykem vycházet průvodem z chrámu na zamrzlá jezera či řeky, kde je připraven v ledu vysekaný otvor, skrze který kněz posvětí vodu. V Rusku je zvykem, že i za největších mrazů mnozí pravoslavní křesťané poté naskáčou do této vody.
V noci z 18. na 19. ledna se ponořilo do svěcené vody skoro 12 tisíc obyvatel hlavního města. Koupele se konaly na 37 místech v různých moskevských vodních nádržích. V centru Moskvy byly připraveny dřevěné nádrže, kde se po bohoslužbě k posvěcení vody mohli věřící vykoupat a poté se napít horkého čaje s medem.
(Credo.ru)

--------------

Výzkumy ruských vědců potvrdily, že v noci na 19. ledna voda získává neobvyklé vlastnosti.

Hovoří doktor technických věd Státního vědeckého centra Ruské Federace, Institut medicínsko-biologických problémů, Vladimir Cetlin: „Podivuhodné vlastnosti svěcené vody jsem objevil náhodou, když jsme prováděli výzkum pitné vody kosmonautů. Tehdy jsem zjistil abnormální změny elektrochemických vlastností vody nabrané v noci před svátkem Bohozjevení. Voda vysoké čistoty stojí u mě v laboratoři již tři roky, neměním ji. Tato (svěcená) voda se nekazí. Je zajímavé, že se výrazně liší molekulární vlastnosti vody nabrané při svátku Bohozjevení ve dne od téže vody v noci.“

Dále Dr. Cetlin vysvětluje, že narozdíl od vzorku normální vody, kterou má ve své laboratoři, tak Bogojavlenská voda abnormálně změnila při svátku Křtu Páně své elektrochemické vlastnosti (např. vodivost a molekulární aktivitu).

(Moskovskij komsomolec)

-------------

Voda v předvečer a noc svátku Křtu Páně, kdy se ve všech pravoslavných chrámech slouží všenoční bdění, jsou podle tradice všichni věřící kropeni svatou vodou. Tato svěcená voda se může dlouho uchovávat, zůstává stále čerstvá - dokonce i po několika letech. Má léčivé vlastnosti.

Již dávno lidé vědí, že voda, načerpaná z otvoru v ledu v noci na svátek Bohozjevení, má neobvyklé vlastnosti. Může doma stát celé roky a uchová si svou čerstvost. Léčí nemoci a zahojí rány.

Chemici v laboratořích, které kontrolují čistotu vody a průběžně odebírají vzorky vody ze všech zdrojů, vědí, že není možné si nevšimnout změny kvality vody v den svátku Křtu Páně. Ing. chemie Veronika Porunova říká: „Voda ihned po svátku Bohozjevení skutečně získala neobvyklé a pro ni necharakteristické vlastnosti, očistila se a ukazatele, které sledujeme, poklesly.“ (Posvěcení vody se šíří od řek a jezer, kde je voda svěcena, na všechnu vodu na zemi; pozn. red.)

Současná věda se zatím neúspěšně snaží vysvětlit jak to, že si svěcená voda zachovává čerstvost a průzračnost, nekazí se. Někteří mají za to, že je to fyzikální vliv z vesmíru, jiní hledají původ této anomálie v magnetickém poli země. Vedoucí inženýr Centra laboratorního výzkumu a technologických výzkumů Taťána Polikarpova říká: Voda, to je ta nejsložitější materie, která na Zemi je. Je to velice složité chemické spojení, protože v sobě může vše rozpustit.

O fenoménu Bogojavlenské vody už bylo napsáno hodně. Za tisíc let se nahromadily stovky zdokumentovaných případů zázračných uzdravení z nemocí díky oživující vodě. Každý může věřit či nevěřit. Avšak i vědci se shodují v jedné věci - v noci z 18. na 19. ledna voda záhadně mění své vlastnosti.

(GTRK Murman)


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz