1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 301: #

Administrátor --- 28. 1. 2008
Z došlé pošty - ad Kosovo

Poznámka k Výzvě k solidaritě s republikou Srbsko:

Vše, co je níže (tj. v textu "Výzvy"; pozn. admin.) napsáno je v podstatě pravda. Text, bohužel, neobsahuje zmínku o velkých srbských chybách ohledně Kosova , ke kterým došlo v relativně dlouhém čase před závěrem minulého století. Neobsahuje ani zřetelné upozornění na geopolitický vektor, jakožto kořen současné situace v Kosovu, neúprosně směřující přes EU do U.S.A. Přesto je tento text zcela hoden zřetele a taktéž obecné podpory. V Kosovu dnes nejde pouze o nacionálně-politický lokální problém, ale o strategicky nesmírně významnou část mozaiky „nového světového řádu“!!! Kosovo je zásadní křižovatkou evropského křesťanství. Jestli ho opustíme, deklarujeme tím vlastní rezignaci na pověření svědčit...

Kliment
Dům sv. Eliáše
768 04 Střílky
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz