1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 308: #

Administrátor --- 3. 2. 2008
Ad: zpravodajství

Problém nedovzdělanosti a náboženské ignorance naší sekulární společnosti

„Pokusy oddělit církev od státu - to jsou satanské pletichy,“ tvrdil právě zesnulý arcibiskup Christodulos (který velice pozdvihl společenskou prestiž církve a byl v Řecku nesmírně oblíbený).

Redakce zpravodajství a vedení médií jsou prostě jen obrazem stavu naší společnosti, která strádá náboženským analfabetismem. Lidé, kteří žijí poblíž slovenských hranic a mohou přijímat slovenské televizní vysílání, vyprávějí, že náboženská úroveň jejich redakční práce je tam nesrovnatelně výše. Díky vyšší národní religiozitě jsou pracovníci v médiích nábožensky gramotní.
To je ten lidský a osobnostní rozměr, který našim redaktorům tak bolestně schází. Jejich pohled na svět je zúžený, chybí jim orientace v celé jedné široké sféře života společnosti a lidstva. Schází jim alespoň zběžné vzdělání (či primární přehled) v té obrovské části lidského vědění, myšlení a kultury, kterou je náboženství. Proto nemohou naše média správně porozumět a chápat dění ve světě, které je významným způsobem ovlivněno právě náboženstvími. Často až bezradnost zpravodajů čiší z mnoha reportáží z nábožensky aktivní společnosti.

Jedině naprostou náboženskou dezorientací zodpovědných televizních redaktorů si můžeme vysvětlit, když Česká televize na Vánoce nebo na Velikonoce v rámci svého náboženského vysílání pustí ty příšerné dokumentární filmy BBC, z nichž některé jsou z valné části protináboženskou propagandou.
Z úst moderátorů zpravodajství jsme v posledním desetiletí už slyšeli takové nesmysly, že člověka jímá hrůza z pomyšlení, co by se asi dozvěděl, kdyby vedoucím redaktorům a dalším odpovědným pracovníkům médií položil ty nejjednodušší dotazy z oblasti základního přehledu v náboženských otázkách.

Jenže není to problém jen v médiích. Je to problém celospolečenský. Náboženský primitivismus je to první, na co narazíte, jakmile opustíte hranice církve a vstoupíte do nějaké debaty, jejíž účastníci zastupují celý průřez naší společnosti. Díky absenci základních náboženských vědomostí, které jsou nahrazeny pouhými předsudky, schází takovým lidem samotná ochota ke komunikaci. Primitivní agresivní protináboženské výpady dnešních "vzdělaných lidí" dávají alespoň vzdálenou ozvěnou pocítit, jaké to asi bylo, když se byzantští misionáři setkávali s barbary, kteří ničili a napadali vše neznámé.

Mimochodem hloupý sekularismus, to je pole, na němž se výborně daří sektám, které na takové půdě rostou jako houby po dešti. A bezesporu tento stav společnosti přispívá i k zájmu mladých lidí o drogy, jimiž někteří začínající narkomani prostě suplují duchovní život a náhražkově uspokojují náboženské potřeby své duše. Naše školy ani média totiž duchovně bloudícím lidem neumožnily, aby o této oblasti lidského nitra získali nějaké seriózní informace.
Přesvědčili jsme se na vlastních zkušenostech, že náš školský aparát nechává děti a mládež projít celým vzdělávacím procesem, aniž by žáci a studenti po opuštění škol měli byť jen základní vědomosti o náboženství. Setkáváme se běžně s naprostým nezájmem škol o výuku náboženství (a to ještě v tom lepším případě, v horším případě narážíme na uvědomělý odpor učitelského sboru). Ředitelé a učitelé dosti často aktivně nechtějí, aby se děti či studenti něco dozvěděli o náboženství, o církvi či o spiritualitě. Tedy o tom, co patří k hlavním motivům utvářejím životy většiny lidí na této planetě! Jako by vědomosti o náboženství náležely jen věřícím lidem! Mít nějaké základní znalosti z oblasti náboženství bezpochyby patří k základům vzdělanosti ve společenských vědách. Nábožensky negramotný člověk je zároveň společensky nedovzdělaný. A pak se stává snadnou kořistí - předsudků, sekt, primitivních ideologií, konzumu, politických manipulací...
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz