1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 313: #

Administrátor --- 6. 2. 2008
Z tisku - arcibiskup Christodulos

Arcibiskup Christodulos se dokázal chovat principiálně a často vedl lítou polemiku: s řeckou vládou či s Konstantinopolským patriarchátem.

Za vladykou Christodulem - přiblížil církev lidu

V souvislostech se zesnutím a pohřbem athénského arcibiskupa, hlavy Řecké pravoslavné církve, se často vzpomínala jeho úspěšná snaha přiblížit církev lidem, společnosti, přivést do chrámů mládež ve větší míře, než se dařilo jeho předchůdcům.

Při pročítání životopisu archiepiskopa Christodula jsem narazil na odstavec, který výše připomenutý úspěch zesnulého vladyky konkretizoval. Pro zajímavost ho překládám:

"S příchodem arcibiskupa Christodula na athénskou katedru začala Řecká církev častěji a produktivněji využívat současné sdělovací prostředky. Z obrazovek televizorů, z novin, z rozhlasu církev informovala obyvatelstvo o událostech, které se dějí uvnitř církve. Média začala častěji přenášet i kázání duchovních. Tím se otevřela ideální cesta pro misionářskou církevní práci a společnost se semkla kolem církve..."
Přesvědčil jsem se, jak intenzivně pravoslavná církev v Řecku používá sdělovací prostředky (pro nás zajímavé je nepřetržité pravoslavné televizní vysílání po internetu). Chápu, že naše místní pravoslavná církev nemůže mít vlastní televizní vysílání či svou rozhlasovou stanici. Je zde však ještě tisk a internet...

Nemohl by vladyka Christodulos být příkladem i u nás...?

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz