1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 317: #

Administrátor --- 11. 2. 2008
Z tisku - jak lid zhodnotil svého arcibiskupa

Většina Řeků si přeje, aby pokračoval církevní kurs zesnulého vladyky Christodula

Ozvěny za desetiletou érou vladyky Christodula Athénského

Z průzkumu veřejného mínění v Řecku

Většina dotázaných (76,1 %) by chtěla vidět nového duchovního představitele země jako pokračovatele politiky arcibiskupa Christodula.

Více než 50 % obyvatelstva očekává od nového představitele Řecké církve tu nejaktivnější účast v otázkách sociální nerovnosti (88,7 %), narkomanie (88,6 %), zdraví (82 %), vzdělání (77,4 %), životního prostředí (77,4 %), nezaměstnanosti (72,8 %), korupce (60 %).

43,2 % respondentů by chtělo, aby se nový arcibiskup řecký vyjadřoval k otázkám zahraniční politiky Řecka.
58 % od něho očekává významnou charitativní aktivitu.
38 % žádá větší sblížení s lidmi a zvláště s méně nábožensky založenými.

Řecká pravoslavná církev jako instituce požívá značné důvěry obyvatelstva - 65,2 %. Větší důvěru má jen prezident. (Na třetím místě jsou ozbrojené síly; parlament má 29,4 %, politické strany 15 %.)

79,4 % má za to, že Církev v posledních deseti letech kráčela správným směrem.

(Sedmica.ru)


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz