1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 318: #

Administrátor --- 11. 2. 2008
Z došlé pošty - zvolen nový představitel Řecké církve

Jeho Blaženstvo metropolita Jeroným Thébský a Livadijský se stal hlavou Řecké církve

Jak uvádí oficiální stránka Moskevského patriarchátu, dne 7.února byl zvolen Metropolitou Aténským a celé Hellady metropolita Jeroným Thébský a Livadijský, občanským jménem Ioannis Liapis. Vladyka Jeroným byl zvolen přesvědčivou většinou hlasů a jeho zvolení vyvolalo spontánní radost všech účastníků volby. Nový vladyka athénský je velmi oblíben mezi svými krajany.

Narodil se 1938 v městečku Inofita v Boetii. Vystudoval filozofickou a teologickou fakultu v Aténách a v roce 1967 byl na vědecké stáži v rakouském Grazu (Stýrském Hradci) a v německém Regensgurgu (Řezně). Jistou dobu pracoval v Aténské archeologické společnosti.

Rukopoložen v roce 1967 na diákona, protosyngel Thébské a Livadijské eparchie (1967-1978), igumen monastýru Proměnění Páně Sagmata (1971-1977) a ctihodného Lukáše (Hosios Luka) (1977-1981), generální sekretář Posvátného synodu Helladské Církve (1978-1981). Jeho archijerejská chirotonie se pak konala 4. října 1981.

Vysokopřeosvícený vladyka Jeronimos je členem několika synodálních komisí (církevně vzdělávací, majetkové, vztahu mezi církví a státem), jakož i hlavním redaktorem církevní rozhlasové stanice Řecké církve. Jeho eparchie je z celého Recka na prvním místě co do počtu kleriků, kteří mají vysokoškolské či vědecké diplomy a vyznamenání.

Vladyka Jeroným je autorem mnohých odborných publikací hlavně v oblasti bohosloví, sociálních a historických věd. Za knihu „Středověké památky v Evii“ získal v roce 1970 cenu Aténské akademie věd.

Metropolita Jeroným je též čestným doktorem Lékařské fakulty v rumunském městě Craiova a zároveň i prezident Řecké kardiologické společnosti.

S vladykou Jeronýmem se setkali osobně i někteří naši věřící, především farníci brněnského chrámu sv. Václava. Bylo to v září roku 2003, při příležitosti vědecké konference s názvem „Církev a nemoc“, která byla konána na počest pčed tím nedávno kanonizovaného arcibiskupa Lukáše Simferopolského (profesora chirurgie Voino-Jasseneckého).

Dej Bůh vše dobré milému vladykovi Jeronýmovi

(o. Alexandr L.)
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz