1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 430: #

Administrátor --- 14. 10. 2008
Omlouvám se za mystifikaci

Fotografie nalezených kosterních pozůstatků obrů byly (přinejmenším ve dvou či třech případech) falsum. Uveřejnil jsem sadu těchto fotografií dříve, než jsem to stihnul náležitě prověřit, což byla pochopitelně chyba. Dnes jsem při dalším hledání zjistil, že dva nebo tři "archeologické případy" byly uměle vyrobené. A kromě toho už na mne v mailboxu čekala upozornění od čtenářů Ambonu, kterým tímto děkuji.

Samozřejmě, zůstává zde otázka, jak je to s ostatními čtyřmi či pěti archeologickými případy, k nimiž se vztahovaly další fotografie. A s dalšími nálezy, na jejichž dokumentaci (nebo tzv. "dokumentaci") lze občas narazit. Bůh ví.

Vnucuje se podezřívavá myšlenka, jestli ta dvě falza nebyla nedávno (v loňském roce) vypuštěna (a rozšířena) snad kvůli tomu, aby zdiskreditovala případné seriosní objevy v této oblasti.Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz