1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 431: #

Administrátor --- 14. 10. 2008
Z tisku - Rusko opouští Konferenci evropských církví

Ruská pravoslavná církev pozastavuje své členství v Konferenci evropských církví kvůli "estonské otázce"

RPC Moskevského patriarchátu při zasedání ústředního výboru KEC 11. října vyhlásila pozastavení svého členství v této organizaci. Oznámilo to oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu.

"Příčinou tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že se KEC neodůvodněně a v rozporu s ústavou a pravidly odmítla zabývat přihláškou ke členství od Estonské pravoslavné církve, která je samosprávnou církví v rámci Moskevského patriarchátu," praví se v prohlášení.

V listopadu 2007 KEC přijala přihlášku ke členství od tzv. "Estonské apoštolské pravoslavné církve", která vstoupila do Konstantinopolského patriarchátu, ale není uznávána Moskevským patriarchátem, protože tato struktura vznikla nekanonickým způsobem na kanonickém území Moskevského patriarchátu.

Otázka kanonické Estonské pravoslavné církve (EPC pod Moskevským patriarchátem) a otázka nekanonické Estonské apoštolské pravoslavné církve (EAPC pod Konstantinopolským patriarchátem) byly zkoumány v KEC tak, že byla (pod jistým tlakem Konstantinopolského patriarchátu) upřednostňována EAPC, kdežto jednání o EPC bylo různými machinacemi znemožňováno a odsunováno, až nakonec bylo smeteno se stolu. Prezident KEC za podpory představitelů Konstantinopolského patriarchátu několikrát podnikli kroky k protahování a odkládání zkoumání přihlášky EPC. A dále - zatímco při jednání o přijetí EAPC nebyl vyžadován konsensus, a tudíž nebylo přihlédnuto k tomu, že se zástupce RPC zdržel hlasování (z důvodů nepěkných výroků a činů ze strany vedení EAPC vůči EPC), pak naopak při jednání o přijetí EPC bylo náhle vyhlášeno, že je potřebný konsensus všech členských církví, což odporuje ústavě KEC, podle níž může být jediným důvodem k odmítnutí přijetí jen nesplnění ze strany žadatele definovaných kritérií členství (komise KEC, která v dubnu 2008 zkoumala, zdali EPC splňuje požadovaná kritéria k přijetí, vydala své kladné doporučení). Z toho všeho je zřejmá předpojatost vedení KEC vůči Moskevskému patriarchátu.

"Dva obdobné případy vyžadující postup dle stejné procedury, byly ve skutečnosti zkoumány s úplně rozdílným přístupem, což zásadně porušuje princip rovnoprávnosti a objektivnosti. Prezident a generální tajemník KEC hrubě porušili závazky, které dali v uplynulém roce při setkání s moskevským patriarchou Alexijem II., kdy byla probírána otázka přijetí EPC. Mezi reálnými příčinami nečestného a neobjektivního jednání vedení KEC jsou patrné i politické motivy.

S politováním musíme konstatovat, že KEC ztratila svou roli smiřující a sjednocující síly. Stále více je ignorován hlas církví ze zemí stojících mimo Evropskou unii. Tím ztrácí KEC svoji historickou úlohu - být mostem mezi východem a západem Evropy. Současné vedení KEC a především její prezident nese osobní odpovědnost za tak žalostný vývoj událostí.

I po pozastavení svého členství v KEC prohlašuje Ruská pravoslavná církev, že i nadále bude usilovat o další rozvoj dobrých vztahů s církvemi, které jsou účastníky KEC, abychom společně hájili a upevňovali křesťanské hodnoty v životě současné Evropy."

Citace dle tiskového služby Oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu

Credo.ruHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz