1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 446: #

Administrátor --- 18. 11. 2008
ES na Moravě

Volba vikárního biskupa

Včera se v Olomouci konalo Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie, což je podle ústavy naší pravoslavné církve nejvyšší sněmovní orgán pro správu eparchie. S požehnáním vladyky Simeona se zde konala volba vikárního biskupa pro olomoucko-brněnskou eparchii. Přítomnými delegáty byl jednomyslně zvolen archimandrita Joakim, představený monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce. (Posvátný synod biskupů již předem schválil kanonickou způsobilost otce Joakima, který byl Eparchiální radou nedávno navržen jako kandidát na úřad vikárního biskupa.)

Myslím, že celá eparchie se stejně jako delegáti na ES raduje z této volby a přeje otci Joakimovi mnohá léta.

Kéž ho provází Boží požehnání!


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz