Vyhlášení zvolení metropolity Kyrilla patriarchou moskevským