1247


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 489: #

Administrátor --- 28. 1. 2009
Nejdůležitější životopisná data nového patriarchy

Vladyka Kyrill (Cyril), metropolita smolenský a kalingradský

Narozen 20. listopadu 1946; chirotonie: 14. března 1976, den anděla: 24. května

Výběr z biografie:

(Příjmením Gundjajev.) Narodil v Leningadu v kněžské rodině. Zbožní rodiče svým příkladem a oddaností církvi vzbudili ve svém synu přání sloužit církvi jako kněz. V r. 1964 zakončil střední školu a v r. 1965 začal 1. ročník Leningradského duchovního semináře, který zakončil v r. 1967, kdy nastoupil do Leningradské duchovní akademie.

V r. 1968 byl účastníkem 3. všekřesťanského mírového kongresu v Praze. Téhož roku byl i na 4. shromáždění Světové rady církví v Upsale.

3. dubna 1969 postřižen metropolitou leningradským Nikodimem na mnicha. Poté 7. dubna vysvěcen na jerodiakona. 1. června rukopoložen na kněze. Téhož roku absolvoval Akademii.

30. srpna 1970 se stává osobním tajemníkem metropolity Nikodima. 12. září získává hodnost archimandrity a je jmenován představeným Moskevského patriarchátu při Světové radě církví v Ženevě.

26. prosince 1974 rektorem Leningradské duchovní akademie a semináře.

7. června 1975 předsedou eparchiální rady Leningradské metropolie. Zároveň zvolen členem centrálního a výkonného výboru SRC.

14. března 1976 v Alexandro-něvské lávře vysvěcen na biskupa, vikáře Leningradské eparchie. Chirotonii vedl metropolita leningradský Nikodim (účastnil se i kyjevský Filaret).

18. listopadu 1976 zástupcem patriaršího Exarchy pro západní Evropu a téhož roku se účastní první předsněmovní všepravoslavné poradě v Ženevě.

2. září 1977 uveden do hodnosti arcibiskupa.

16. listopadu 1979 jmenován členem komise posvátného synodu pro otázky jednoty křesťanů.

14. listopadu 1989 předsedou oddělení vnějších církevních vztahů a stálým členem posvátného synodu.

25. února 1991 získává hodnost metropolity.

(Za Moskevský patriarchát se účastnil ekumenických akcí ve světě.)


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz