1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 503: #

Administrátor --- 19. 2. 2009
Malé jubileum

Ambon má na kontě přes 500 příspěvků

Rád bych jako administrátor využil této příležitosti a ze srdce poděkoval všem, kteří Ambon podporují - ať už tím, že jej navštěvují (a případně i čtou :-) nebo tím, že zaslali papírovou či elektronickou poštou povzbuzení, díky nebo připomínky. Samozřejmě dobrořečím i těm, kteří zaslali příspěvek, odkaz, námět či jiným způsobem se podíleli na vytváření obsahu blogu. Všem patří moje srdečné poděkování a prosba další o modlitební i morální podporu. Dopisů jsme dostali za ty skoro tři roky trvání našeho weblogu hromadu (většinou jde o e-maily, takže je to taková "elektronická hromada").

Zároveň využívám této příležitosti k omluvě těm, kteří mi napsali povzbuzení, leč nezvládl jsem jim všem odpovědět. Snažím se vždy odpovědět na dopis s dotazem, připomínkou či polemikou. A tak už nezbývají síly psát odpovědi na dopisy, obsahující "jen" díky a povzbuzení (a takových krásných mailů přišla překvapující kupa). Věřte, že vše, co mi doputuje na monitor, čtu, přemýšlím nad tím a jsem za to vděčný. Takže vám všem díky a držte nám palce, aby byly ještě nějakou tu dobu síly pokračovat.

Občas přicházejí i nabídky finanční podpory. Nu, byl bych rád, kdybych tak mohl odvětit, že máme peněz jako slupek a že žádnou pomoc nepotřebujeme. Leč není tomu tak. I my (podobně jako kde kdo) máme finanční problémy. Pokud někdo chce podpořit naši činnost nějakým darem, bránit se rozhodně nebudeme. Kdo to tedy uzná za vhodné a možné, může poslat libovolnou částku (třeba i opakovaně ;-) na účet naší Pravoslavné církevní obce: 155 235 162/0300 (variabilní symbol dejte: 88 a budeme vědět, že je to dar na internetovou publikační činnost). Napíšete-li kromě toho na adresu Ambonu Vaše křestní jméno, budeme se za Vás modlit (uveďte při té příležitosti, prosím, jestli jste nebo nejste pravoslavného vyznání; odvíjí se od toho způsob modlitby; a kromě toho - za toho, kdo není pravoslavný a přesto podporuje provoz zrovna takového weblogu, jakým je Ambon, se budeme modlit se zvláštním nasazením :-)


P.S.
Zapomněl jsem upozornit, že je volně k dispozici nový kalendář. Vysázený nástěnný (či diářový) kalednář na rok 2009 v PDF najdete na obvyklé adrese.

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz