1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 510: #

Administrátor --- 9. 3. 2009
Z došlé pošty - přednáška o řecké církvi

POZVÁNKA


Orthodoxia,
vzdělávací centrum při katedrální chrámu
sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, Resslova 9a


v rámci tématu
PRAVOSLAVÍ V EVROPSKÉ UNII
zveme na přednášku o
ŘECKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI


s tímto programem:
1)       úvodní slovo metropolitního protopresbytera ThDr. Jaroslava Šuvarského, PhD.
2)       přednáška Jeho Blaženosti vladyky metropolity Kryštofa o dějinách a současnosti Řecké pravoslavné církve
3) Diskuse


Přednáška se koná v Památníku smíření při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek dne 12. března 2009 v 18 hodin.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz