1299


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 513: #

Administrátor --- 26. 4. 2009
Pascha 2009

Vzkříšení tvoje, Kriste Spasiteli, andělé opěvují na nebesích;
dejž, abychom i my na zemi čistým srdcem tebe oslavovali.


Sestoupení do pekel

Byzantská ikona Vzkříšení Kristova
(jedna z mých nejmilejších ikon; kliknutím si ji zobrazíte ve větší velikosti)


Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobech život daroval!
Jerusalem - Velká sobota 2009
(Chrám Božího Hrobu. Sestoupení svatého ohně)Pascha v Arktidě, kam na bohoslužbu dovezli blahodatný oheň z Jerusalema (článek v ruských novinách)

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz