1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 517: #

Administrátor --- 12. 5. 2009
Z došlé pošty - pozvánka

Přednáška metropolity ThDr. Kryštofa v Rokycanech

V rámci zahájení letních tématických večerů
v Pravoslavném chrámu Sv. Trojice v Rokycanech
vystoupí
v neděli 28.6.2009 od 18.00 hod.
arcibiskup pražský, metropolita Českých zemí a Slovenska doc. ThDr. vladyka Kryštof, PhD.

Program je následující:
18.00 - 18.30 přednáška vladyky Kryštofa na téma „Život jako dar, jak nalézat jeho smysl?“
18.00 - 19.15 otázky, diskuse k přednesenému tématu

Na přednášku a setkání s nejvyšším představitem Pravoslavné církve u nás srdečně zveme širokou veřejnost!

jer. D. Dudáš, duchovní správce Pravosl. círk. obce v RokycanechHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz