1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 521: #

Administrátor --- 18. 5. 2009
Z došlé pošty: pozvánka na cyrilometodějskou pouť

Letošní jubilejní pouť do Mikulčic

Program:

V sobotu 23. května

10:00 hod - svatá Liturgie v Mikulčicích (letos se jí účastní vedle našich biskupů a duchovních hosté z celého světa, bude zpívat košický sbor).

Poté jsou všichni zváni na oběd do Monastýru svatého Gorazda v Hrubé Vrbce.

15:15 hod - večerní v Monastýru v Hrubé Vrbce, po ní společenská událost u rodného domu novomučedníka

Těšíme se na setkání, biskup Jáchym

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz