1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 526: #

Administrátor --- 2. 6. 2009
Z došlé pošty - putování ke starobylé moravské svatyni

Pouť na Horu sv. Klimenta

Sláva Pánu našemu Ježíši Kristu!

Jako každý rok chystá se naše PCO Hodonín oslavit svátek Seslání svatého Ducha, poutí na Horu sv. Klimenta u Osvětiman.

Jak jistě víte, je to jedna ze svatyní z doby Velké Moravy. Místo se nachází uprostřed lesa v nádherné přírodě. Je zde kaple, která je celoročně otevřená a naše církevní obec na tomto svatém místě slouží bohoslužby několikrát za rok, včetně svátku svatého Klimenta, který je v prosinci, kdy zde sloužíme v noci večerní a akathist ke sv. Klimentu.

Cílem tohoto pozvání je navázat na zkušenost z minulého roku, kdy jsme se sešli ke společné svatodušní večerní bohoslužbě i s poutníky monastýru sv. Gorazda a s farností o. Klimenta z nedalekých Střílek. Smyslem setkání je jak společná modlitba, tak posezení u ohně, opékání špekáčků a vzájemné seznámení věřících mnoha farností, kteří jinak nemají většinou možnost se sejít a popovídat si.

Sraz zájemců navrhuji ve 14:00 hod na náměstí v Koryčanech, kde je veliké parkoviště.

Potom společný výjezd pod Horu sv. Klimenta a pěší pouť na samotné místo tohoto bývalého hradiska. Výstup není náročný, pro děti je to doslova ráj. V místě parkování vyvěrá z hory pitná voda, můžeme posloužit malé svěcení vody, lahve tedy s sebou. Je to setkání bez zbytečných organizačních formalit. Každý ať si vezme dle vlastního uvážení jídlo na opékání, nápoje atd... Pokud má někdo nějaké další podněty, budu za ně vděčný.Navrhuji tedy:
Datum a čas konání pouti- Neděle 7.6.2009
Sraz ve 14:00 hod na náměstí v Koryčanech (velmi dobrý přístup ze všech směrů)
14:30 hod - parkování pod Horou sv.Klimenta
15:00 hod - Svatodušní večerní bohoslužba
Potom volný program, opékání špekáčků (vzít každý sám dle libosti, areál je velký, množství laviček možnost posezení, rozhovorů atd...)


S láskou v Kristu jerej Serafím
duchovní správce PCO Hodonín
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz