1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 527: #

Administrátor --- 4. 6. 2009
Z tisku: ikona ve stromě

V Poltavské oblasti se objevil obraz Bohorodice v zářezu do dřeva.

Ve vesnici Staryčevka Maševského okresu v Poltavské oblasti se objevil na zářezu do dřeva hrušně obraz přesvaté Bohorodice.

11. května si obyvatelé vesnice všimli, že na čerstvém řezu do kmene staré hrušně je vidět zřetelný obraz ženy s dítětem v náručí.

S požehnáním poltavského arcibiskupa Filipa vyrazila 21. května do vesnice zkoumat fakta eparchiální komise. Po prohlédnutí potvrdila, že obraz nebyl učiněn lidskou rukou, a zjistila shodnost obrazu v dřevě s ikonografickým zobrazením Bohorodice. Po prohlídce zde duchovní, který byl členem komise, vykonal pobožnost.

O podrobnostech objevení obrazu vyprávěl majitel sadu. O strastném týdnu před Paschou se s otcem rozhodli obnovit sad, aby zde mohli zasadit nové stromy. Tenkrát si žádného obrazu na řezu po odříznuté větvi nevšiml. Obraz se tak ukázal až po čase. Teprve 11. května si všimli postavy, která se na řezu objevila. Od toho dne se stalo zobrazení ještě zřetelnější.

Eparchie vydala prohlášení, že obraz dále zkoumá a sleduje.

Credo.ru dle tiskového oddělení Poltavské eparchie Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz