1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 530: #

Administrátor --- 15. 6. 2009
Z tisku - finský kněz dal přednost politice před službou

Finský pravoslavný kněz se zákazem kněžské služby úspěšně kandidoval do Evropského parlamentu

Padesátiletý pravoslavný kněz Finské církve byl zvolen do Evropského parlamentu za Soc. dem. stranu. Stal se tak jedním ze dvou poslanců nejsilnější opoziční strany za Finsko. Knězi Mitro Repo bylo zakázáno kněžské působení po dobu jeho volební kampaně, a v případě jeho zvolení i po dobu jeho poslaneckého mandátu. Bylo mu zakázáno nosit na veřejnosti kněžské oblečení (řízu), kněžský kříž a jiné kněžské atributy, a to v souvislosti s překročením církevních norem, které nedovolují účast pravoslavného duchovenstva v politice.

"Kněz je povolán být služebníkem všech, což znamená, že nemůže zastupovat pouhou jednu společenskou skupinu," tak věc posoudila Finská pravoslavná církev.

Bez ohledu na církevní zákaz kněz pokračoval ve volebním boji a po celou dobu kampaně vystupoval na televizních obrazovkách v kněžském odění. Analytikové usuzují, že při své kampani mj. vsadil na svůj zvláštní smysl pro humor.

"Budu bojovat za humánnější Evropu," pravil poslanec - kněz, jemuž je nyní zakázáno sloužit bohoslužby.

Patriarchia.ru

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz