1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 531: #

Administrátor --- 17. 6. 2009
Z tisku: Muslimové v Malajsii získali výhradní právo na užívání jména Alláh

Nejvyšší soud v Malajsii zakázal katolíkům slovo Alláh používat

28. května bylo římsko-katolické misii zakázáno používání slova Alláh a tím byl potvrzen dřívější vládní zákaz, který svědčí o jistém náboženském napětí v této zemi.

Všechny neislámské náboženské skupiny mají nyní zakázáno používat toto slovo při překladech své literatury s odůvodněním, že jinak by hrozil zmatek v náboženské reflexi muslimských věřících.

Představitelé křesťanských skupin vystoupili s kritikou. Katolíci oponují tím, že vznik slova Alláh se datuje dlouho před zformováním islámského náboženství.

Credo.ru, APHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz