1416


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 578: #

Administrátor --- 16. 11. 2009
Zemřel srbský patriarcha Pavle

Jeho svatost patriarcha Pavle odešel k Hospodinu

Patriarcha Pavle

Patriarcha Pavle žehná křížem

 
V Bělehradu v neděli 15. listopadu ve věku 95 let zemřel po dlouhé nemoci nejvyšší představitel srbské pravoslavné církve patriarcha Pavle. Srbská vláda vyhlásila na jeho památku od pondělí třídenní státní smutek. Pavle byl široce respektovaným duchovním vůdcem srbského pravoslaví bezmála dvě desetiletí po celou dobu velkých otřesů a krvavých válek na Balkáně.

Pavle skonal v bělehradské nemocnici. Hospitalizován byl už v roce 2007, měl problémy se srdcem a plícemi. Zemřel ve spánku na srdeční zástavu.

O jeho vážném zdravotním stavu jsme na Ambonu již informovali. V r. 2008 podal patriarcha Pavle žádost o uvolnění k odchodu do důchodu. Psali jsme zde o tom v článku: Patriarcha Pavle odchází.
„Smrt patriarchy Pavleho je obrovskou ztrátou pro Srbsko,“ prohlásil srbský prezident Boris Tadič. „Existují lidé, kteří spojují celé národy, a Pavle byl jedním z nich,“ dodal.

Oficiální kondolenci zaslal i premiér Republiky srbské v Bosně a Hercegovině Milorad Dodik, který v zesnulém viděl osobnost, která stála Srbům po boku v nejtěžších dobách.

Po Pavleho smrti se do chrámů po celém Srbsku nahrnuly stovky truchlících, kteří modlitbou chtěli uctít jeho památku.

Chrámové zvony na památku zesnutí Pavleho dnes zněly po celé zemi a také v srbských enklávách v Kosovu. Než se Pavle stal 44. patriarchou srbské pravoslavné církve, byl biskupem právě v Kosovu, které Srbové považují za kolébku své víry i státnosti. Pavle často do Kosova jezdil i jako patriarcha, aby vyjádřil podporu místním Srbům. Vždy však hlásal nenásilí. "Bůh nám pomáhej pochopit, že jsme lidské bytosti a že musíme žít jako lidské bytosti, pak mír přijde do naší země a učiní konec zabíjení," varoval Pavle marně už v roce 1991, kdy vypukla válka mezi Srby a Chorvaty.

Srbská pravoslavná církev se také značně angažovala, aby zabránila vyhlášení nezávislosti Kosova, k níž kosovští Albánci podporovaní vlivnými kruhy západního společenství sáhli v roce 2008. Krátce po vyhlášení jednostranné nezávislosti Kosova na Srbsku Pavle vyzval Srby, aby hájili Kosovo jako nedílnou součástí života každého srbského křesťana.

Patriarcha ve stáří

Patriarcha Pavle v hlubokém stáří

 
Zášť a zloba lidí "spěchajících prolévat krev" dostihla tohoto patriarchu i za hranicemi, dokonce i u nás. Srbská pravoslavná církev a potažmo patriarcha Pavle byl v naší republice svého času neuvěřitelně hrubými slovy napaden týdeníkem „Respekt“, proti čemuž se na obranu církve i jejího patriarchy postavili čeští pravoslavní kněží a biskupové v otevřeném dopisu pravoslavného duchovenstva redakci týdeníku Respekt. (Jak to dopadlo si můžete přečíst v poznámce přiložené k citaci tohoto dopisu.)

V souvislosti s lotrovským vyhlášením nezávislosti Kosova jsme zde publikovali dopis srbského patriarchy Pavla adresovaný naší církvi v České republice (k němuž jsme připojili krátký životopis patriarchy).

O mírových výzvách patriarchy Pavleho jsme psali na naší stránce věnované hrozným událostem války v Jugoslávii.

Slovo patriarchy Pavleho v knize Ukřižované Kosovo.
Byl znám svou skromností a pokorou. Byl také respektovaným teologem a lingvistou, domluvil se i česky. Předsedal komisi pro překlad Písma svatého.

Nejvyšší orgán Srbské pravoslavné církve, svatý synod, by mohl už v pondělí oznámit, kdy se uskuteční volba Pavleho nástupce. K volbě se ale může přistoupit nejdříve po 40 dnech od patriarchova úmrtí. Podle agentury AP je favoritem volby známý biskup Amfilohije.

Podle průzkumů veřejného mínění je pravoslaví v dnešním Srbsku považováno za instituci, která má zdaleka největší důvěru a podporu veřejnosti. (I to něco vypovídá mj. též o zesnulém patriarchovi. Nemá smysl zbytečně rozmnožovat slova srovnáváním se situací v naší drahé vlasti, že?)

-----------------------


Patriarcha Pavle na své cestě

Patriarcha Pavle spěchá po ulicích Bělehradu

 
Vladyka Pavle se narodil 11. září 1914 (jeho občanské jméno bylo Gojko Stojčevič). 44. srbským patriarchou na stolci sv. Sávy se stal 2. prosince 1990.

Po studiích na bohoslovecké fakultě v Bělehradě působil jako učitel náboženství. V roce 1944 vážně onemocněl během humanitárních akcí na záchranu dětí, které musely prchnout z Bosny, aby se vyhnuly teroru chorvatských Ustašovců. Ačkoli mu lékaři dávali jen tři měsíce života, zázračně se zotavil.

Pro Srby je symbolem pokory a skromnosti. Známý byl asketickým způsobem života. Téměř stále se postil.Pověstný byl svými procházkami po ulicích Bělehradu, kde navzdory vysokému věku často diskutoval s věřícími. Na rozdíl od jiných církevních hodnostářů cestoval po srbském hlavním městě prostředky hromadné dopravy. Byl nejstarším církevní představitelem mezi všemi hlavami pravoslavných církví světa.

Vladyka Pavle byl velkou osobností vyznačující se mohutnou silou ducha, sídlící překvapivě v malém křehkém těle. Bylo mu shůry určeno nést kříž představitele národní církve v době nesmírně těžké pro její lid. Bůh pro tak komplikované a tragické údobí vybral (při volbě losem) ze srbských hierarchů nikoliv světsky založeného zkušeného diplomata ani zdatného manažera ani na itelektuální sféru omezenou univerzitní kapacitu, ale asketu drobné postavy hovořícího tichým hlasem, modlitebníka, který se vyčerpává půsty, chodí pěšky a odhání od sebe církevní pompu... Když s odstupem hledíme zpět na tu právě míjící hrůznou etapu dějin srbského národa, neumíme si představit na místě jeho patriarchy nikoho vhodnějšího. Myslím, že Srbové dnes nejen truchlí, ale zároveň děkují Bohu, že jim na uplynulá dvě desetiletí seslal jako patriarchu právě Pavleho. Všichni jistě chápou, že při tom, co se v bývalé Jugoslávii dělo, by nebyl nic platný žádný církevní diplomat, žádný schopný organizátor; bylo tu potřeba modlitebníka a askety, duchovního člověka, osobního příkladu křesťanského života, pokory a lásky k člověku. Jsem přesvědčen, že celá pravoslavná církev ve světě dnes cítí vděk Hospodinu i zesnulému patriarchovi za to, že tu tento patriarcha prostě byl a trpělivě nesl svůj kříž po křížové cestě, na niž byl poslán.
Patriarcha zemřel 10,45 hod. v neděli - ve chvíli, kdy se ve všech chrámech po celém Srbsku i ve světě slouží svatá liturgie. Den před tím mu metropolita Amfilochij podal svaté přijímání.

(Sestaveno z různých agenturních zpráv a zdrojů: Čt 24, Český rozhlas, Credo.ru, wikipedia adal.)
Zesnulý vladyka Pavle

Zesnulý 44. srbský patriarcha

 
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz