1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 587: #

Administrátor --- 8. 12. 2009
Z došlé pošty - v Jerusalemě kanonizován nový světec

Mučedník Filumenos

Kanonizace

Kanonizace
(kliknutím na větší obrázek)

Zasílám radostnou zprávu o kanonizaci nového světce v jeruzalémském patriarchátu; jedná se o nového mučedníka Filumena, u jehož ostatků jste byl taktéž, ale nyní tuto neděli, 30 let od jeho mučednické smrti se uskutečnila jeho oficiální kanonizace. Bůh nám buď milostiv na přímluvy svatého a ctihodného nového mučedníka Filumena!



Kliknutím na obrázek si jej zobrazíte v opravdu velkém rozměru (velikost 1,3 M)


Kanonizace nového světce Jeruzalémské pravoslavné církve,
ctihodného nového mučedníka Filumena

Krev sv. mučedníka Filumena

Průvod s krví sv. mučedníka Filumena
(kliknutím si zobrazíte větší; zde je detail nádoby)

Tuto neděli 29. listopadu 2009, 25. neděli po svaté padesátnici, Jeho Blaženost patriarcha Svatého města Jeruzaléma a celé Palestiny Theofil III. při velkém shromáždění věřících vykonal v chrámu svaté Fotinie Samaritánky v Šekemu (foto chrámu) svatou liturgii. S Jeho Blaženstvem spolusloužili hierarchové Jeruzalémského patriarchátu, hierarchové z Kypru, z Řecka a početné duchovenstvo. Po ukončení svaté liturgie byl vykonán průvod se schránkou s krůpějemi krve svatého a ctihodného nového mučedníka Filumena. Před počátkem procesí, Jeho Blaženstvo patriarcha Theofil přečetl rozhodnutí Svatého synodu Jeruzalémské církve, o kanonizaci svatého nového mučedníka Filumena. Ve svém slově patriarcha Theofil podotknul, že bratrstvo Svatého hrobu Páně již hned poté, co byl otec Filumen ustanoven představeným monastýru u Jákobovy studně, nazývalo jej novým mučedníkem, a takto mu předpovědělo jeho mučednický úděl a skon.

Svatý a ctihodný nový mučedník Filumen
(památka dle církevního kalendáře 16. listopadu/ dle světského to je 29. listopadu)

Svatý ctihodný nový mučedník, archimandrita Filumen, se narodil 28. října 1913 ve městě Nikósii (Nikósie taktéž Lefkósie) na Kypru. V roce 1927 spolu se svým bratrem Alexandrem vstoupili do monastýru Stavro Vuni (monastýr na ostrově Kypru založený roku 327 svatou císařovnou Helenou). V roce 1934 přijel spolu se svým bratrem Alexandrem do Svaté země, kde vstoupil do svatohrobského bratrstva a začal studovat na gymnáziu Jeruzalémské pravoslavné církve. Tady přijali roku 1934 spolu mnišský postřih se jmény Filumen a Elpidios. V tom samém roce byl Filumen rukopoložen na jerodiákona. Jeho bratr už jeromonach Elpidios, byl později povolán ke službě do Alexandrijské pravoslavné církve. Otec Filumen po ukončení semináře roku 1939 měl různá poslušenství v Jeruzalémském patriarchátu; několik let vedl svůj mnišský život také v Lávře svatého Sávy. 1. listopadu 1944 byl rukopoložen na jeromonacha. Nesl poslušenství představeného různých chrámů a monastýrů ve Svaté Zemi. 8. května 1979 byl pověřen sloužit jako igumenem monastýru u Jákobovy studně v Samaří (Samařsko, Samaří - severní část západního břehu Jordánu), kde byl zabit v oltáři chrámu 29. října 1979.

Předtím než přijal archimandrita Filumen svoji mučednickou smrt, objevila se v tomto monastýru skupina židovských fanatiků, kteří po něm chtěli a velmi hlasitě i vyžadovali, aby byly sundány kříže a ikony z místa Jákobovy studně, protože prý tyto symboly křesťanství jim překáží v modlitbě na tomto pro ně posvátném místě.

Otec Filumen to odmítl a připomněl jim, že Jákobova studna byla a zůstává pravoslavnou svatyní po dobu několika stovek let. Na to mu bylo odpovězeno, aby se připravil na nejhorší, jestliže odtud neodejde. Pak vykřikovali rouhání Bohu a hrozby křesťanům, a s tím fanatici odešli.

29. října 1979 v den památky svatého apoštola Matouše, když byla velká průtrž mračen a silně pršelo, vtrhli vrazi do monastýru. Sekyrou udeřili otci Filumenovi dvakrát do obličeje, a způsobili mu tak ránu v podobě kříže, z vrchu dolů a od jednoho ucha do druhého, a vypíchli mu obě oči. Na pravé ruce mu po článcích usekávali prsty, kterými pravoslavný křesťan zobrazuje na sobě znamení svatého kříže. Toto se vrahům zdálo ještě málo, takže znesvětili svatý chrám, rozbili svatý Kříž, rozházeli a znesvětili bohoslužebné nádoby a spáchali další rouhavé skutky.

30. října 1983 Jeho Blaženost Diodor, patriarcha jeruzalémský († 2000), v doprovodu řeckých biskupů, archimandritů, kněží a mnichů vykonal vyzdvihnutí a odkrytí ostatků otce Filumena.

Když vyzdvihli ostatky z hrobu na hřbitově bratrstva Hrobu Páně na hoře Sión, vyšlo najevo, že ostatky jsou zcela nerozložené. Ostatky otce Filumena byly omyty a obléknuty do nového kněžského roucha, a poté byly přeneseny do chrámu řeckého pravoslavného semináře na Siónu. Tam byly několik měsíců a poté byly novu uloženy do nového hrobu na siónském hřbitově.

8. ledna 1985 byly ostatky svatého Filumena znovu vyzdvihnuty z hrobu, a potom položeny ve schráně v chrámu Svaté Trojice na Siónu.

Prosklená rakev na Siónu

Prosklená rakev na Siónu

29. srpna 2008 v předvečer dne vysvěcení nově dostavěného chrámu zasvěceného svaté Fotinii Samaritánce (řeckého monastýru nad Jákobovou studní v Samaří) byly ostatky ctihodného nového mučedníka Filumena slavnostně přeneseny do Šekemu (arabsky Nábulus, hebrejsky Šchem nebo Šekem). Přesně třicet let od dne své mučednické smrti, 29. listopadu 2009, byl svatý a ctihodný nový mučedník Filumen připočten do zástupu svatých.

Svatý a ctihodný nový mučedníku Filumene, pros Boha za nás!

Tropar hlas 3.:
Přemožiteli démonů,
který rozháníš temné mocnosti,
svou pokorou jsi zdědil zemi,
a nyní panuješ na nebesích,
přimlouvej se proto za nás u milosrdného Boha,
aby spasil duše naše.


Tropar podle:
http://www.allsaintsofamerica.org/martyrs/nmphilou.html

odkazy:
ruské - http://www.rusdm.ru/?item=360
anglické - http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2009/09/st-philoumenos-new-hieromartyr-of.html
http://www.allsaintsofamerica.org/martyrs/nmphilou.html
řecké - http://www.freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=123
http://vatopaidi.wordpress.com/2009/11/29/st-philoumenos/

---------------

Na Ambonu jsme psali o Samaritánce a o Jákobově studni v Samaří v příspěvku č. 158.




Kliknutím na obrázek si jej zobrazíte v opravdu velkém rozměru (velikost 1,6 M)















Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz