1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 612: #

Administrátor --- 23. 2. 2010
V holandském kostele káže ateista

Holandští protestanti oficiálně vyhlásili, že atheismus není zásadně odlišný od učení liberálního protestantismu.

Protestantská církev v Holandsku dovolila ateistickému knězi pokračovat ve službě

Holandská protestantská církev povolila svému klerikovi Klaasu Hendrixe, který dříve o sobě prohlásil, že je ateista, aby pokračoval ve svém působení v církevních službách jako kazatel.

Na regionálním shromáždění duchovenstva ve městě Zirix na jihovýchodě země bylo rozhodnuto, že "názory klerika se nikterak zásadně neliší od názorů liberálních teologů protestantské církve".

Tímto způsobem byl zrušen církevní rozsudek nad pastorem - ateistou. Jen 25 procent představitelů duchovenstva holandské protestantské církve vyjádřilo svůj nesouhlas s rozhodnutím ponechat tohoto klerika v jeho dosavadním církevním úřadu.

V r. 2007 se zmíněný pastor, který v té době sloužil v církvi již 17 let, prohlásil na "věřícího ateistu" a vydal knihu "Věřím v Boha, který neexistuje". V této knize vysvětluje, že nevěří v Boha jako v osobu a nevěří slovům, která praví Bůh ve Zjevení. "Pro mne Bůh není bytostí, ale všechno to dobré, co se může dít mezi lidmi," napsal.

Pastor - ateista již 20 roků slouží jako duchovní v holandském městě Middelburg v Holandské protestantské církvi, která vznikla sloučením dvou reformovaných a jedné lutherské církve.

"Holandský rozhlas". Pravoslavie.ru
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz