1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 613: #

Administrátor --- 24. 2. 2010
Nejsme už řádným členem ERC

Pravoslavná církev zrušila svůj řádný členský status v Ekumenické radě církví

Dle rozhodnutí Metropolitní rady naše Pravoslavná církev v Českých zemích oficiálně ukončila své řádné členství v Ekumenické radě církví. Po zrušení plného členství zůstává pouze tzv. přidruženým členem.

Podle ústavy pravoslavné církve je metropolitní rada je výkonným orgánem sněmu pro územní správu církve a její usnesení jsou závazná pro celou církev na jejím území. Metropolitní rada pro správu Pravoslavné církve v českých zemích má sídlo v Praze a jejím předsedou je arcibiskup pražský. Metropolitní radu v Praze tvoří: arcibiskup pražský jako její předseda, biskupové, kteří vykonávají službu v církvi v České republice, tři členové za každou eparchii, volení církevním sněmem, děkan Pravoslavné bohoslovecké fakulty a zástupce Bratrstva pravoslavné mládeže.

Zprávu s citací příslušného usnesení posledního zasedání Metropolitní rady otiskl nás oficiální časopis Hlas Pravoslaví ve svém únorovém čísle t.r.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz