1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 633: #

Administrátor --- 24. 3. 2010
Z došlé pošty - prohlášení vikárního biskupa k novinovému článku o našem knězi

Důstojní otcové, bratři a sestry!

Vzhledem k tomu, že dnes byl v deníku Právo a na internetových stránkách www.novinky.cz jako hlavní zpráva dne zveřejněn článek: "Kněz zneužíval svou dceru, přesto zůstává v církvi", jsem nucen se vyjádřit tímto prohlášením. Zpráva se rychle šíří po Církvi a já sám dostávám různé reakce.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že otec Patrik T. není vinen ve věci, za kterou byl s podmínkou odsouzen. Vycházím z osobního rozhovoru s ním, zpovídal jsem ho, otec Patrik navíc před celým chrámem i eparchiálním biskupem přísahal o své nevině v dané věci na Písmo svaté a navíc za ním stojí celá církevní obec, ve které mnoho let působí. Narážka autora článku na to, že otec Patrik byl v Monastýru v Hrubé Vrbce jakoby z neposlušnosti jen pár dní a pak se vrátil do své farnosti, není pravdivá. Otec Patrik byl v monastýru přesně tolik dní, jak jsme se domluvili a jak to bylo možné. Ve dnech, když měl on sám soudní jednání a jiné starosti spojené se soudem a se svou rodinou nebo když jsem já sám musel na čas odcestovat, se ve svém městě s mým požehnáním zdržoval, ale neúčastnil se dle nařízení nijak farního života. Je nutné si uvědomit i tu skutečnost, že Hrubá Vrbka je od jeho města vzdálena 160 km a časté cestování pro něj bylo poněkud složité a nákladné.

Samozřejmě, že zveřejnění této interní věci je velmi nepříjemné. Ti, kteří k tomu případně nějakým způsobem přispěli, by si nyní měli uvědomit, jak tímto trpí celá naše Církev, přirozeně hlavně otec Patrik, který nyní bude muset na veřejnosti čelit velmi nepříjemnému tlaku, a v neposlední řadě i jeho děti, které budou jistě také svým okolím konfrontovány.

Prosím Vás tímto o Vaše modlitby za otce Patrika a jeho rodinu, o Vaši lásku, podporu a pomoc.

Děkuji, vyprošuji požehnané postní dny,

biskup Jáchym


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz