1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 636: #

Administrátor --- 29. 3. 2010
Z tisku - Rusko

Strastný týden v Moskvě začal teroristickým útokem

Patriarcha moskevský a celého Ruska Kyrill ve svém prohlášení uvedl, že se modlí za duše zabitých, za útěchu pozůstalých a za brzké uzdravení zraněných. "Prosím Hospodina, aby pomohl záchranářům a lékařům v jejich práci, aby pomohl všem, kteří se snaží zmírnit následky katastrofy. Vydal jsem pokyn, aby duchovenstvo navštívilo všechny zraněné v nemocnicích. ... Na nebezpečí (terorismu) je potřeba odvětit nikoliv strachem či panikou nebo hněvem. Nechť se naší odpovědí stane jednota národa a jeho pevná vůle zastavit teroristy i ty, kdo je podporují, financují nebo ospravedlňují. Postihne je Boží trest. Věřím, že nebude prodlévat ani lidská spravedlnost.

------------

Po teroristických útocích byl zastaven provoz metra a lidé museli jezdit taxíky, jejichž řidiči využili situace a desetinásobně zvýšili jízdné ve svých vozech. Patriarcha Kyrill vystoupil s prohlášením k moskevským taxíkářům s výzvou, aby vrátili peníze. "Dnešní událost musí stmelit naši společnost a zvýšit vzájemnou solidaritu. Dnes můžeme vidět mnoho solidárních projevů, leč současně i řadu příkladů cynismu. Peníze takto získané vám nepřinesou užitek. Vraťte je - použijte je na dobré skutky. Přání vydělat na neštěstí druhého se obrátí v další neštěstí," napomenul patriarcha moskevské řidiče taxislužby.

-------------

Muslimové žádají, aby teroristické útoky v Moskvě nebyly spojovány s islámem

V koordinačním centru muslimů Severního Kavkazu prohlašují teroristy za bandity, jejichž skutky nemají žádný vztah k ideologii islámu.

--------------

Hlavní rabín prohlásil: Dnes má židovský národ svátek Pesah, ale místo štěstí máme smutek.

"Dnes večer začne probíhat jeden z hlavních židovských svátků. Budeme se modlit, aby B-h poslal útěchu rodinným příslušníkům zesnulých a aby zachránil životy těch, kdo jsou zraněni a leží v nemocnicích," pravil Berl Lazar, hlavní ruský rabín. Terorismus prohlásil za nového faraona, který chce učinit z celého lidstva otroky své člověku nenávistné ideologie. "Co můžeme učinit, abychom zhatili plány teroristů? Doufám, že stát se proti této bandě oboří celou svou mocí. ... Věřím, že budou přijata ta nejrozhodnější opatření, aby byla vyhlazena tato zločinná ideologie - a to jak opatření výchovná tak i represivní. To je naše povinnost před oběťmi teroru," uvedl ještě hlavní rabín.

(Z ruského tisku)Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz