1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 663: #

Administrátor --- 3. 7. 2010
Z tisku - na téma nedávného chrlení prachu a popela z islandské sopky

Pravoslavní vědci v Rusku vidí v erupci vulkánu na Islandu znamení Božího hněvu

Islandská erupce je projevem Božího hněvu, myslí si v "Asociaci pravoslavných vědců". "Cožpak Evropa, stále dál a dále se vzdalující křesťanskému dědictví, opravdu nevidí hrozné Boží znamení ve vulkanické erupci, která vyvrhla oblak popela, jež ochromil život těch nejpokročilejších společností? praví se v prohlášení Asociace z 20. dubna t.r.

Autoři dokumentu dále poznamenávají, že v poslední době se Island stal "střediskem evropského novopohanství, a to okultně-arijského, o které se zajímali nacisté". Právě na Islandu má svoje ústředí Asociace evropských původních náboženství, která nedávno připravila projekt sjednocení Světové pohanské organizace s Mezinárodní pohanskou aliancí.

Autoři prohlášení připomínají, že na dubnovém zasedaní tohoto pohanského grémia je plánováno rokovat o právech různých menšin (včetně sexuálních), a že "většina evropských poslanců navrhuje, aby všechny státy Rady Evropy byly povinny zavést do škol výuku discipliny o zvláštnostech sexuálního chování homosexuálů.

"Což Evropa - kdysi křesťanská - už zapomenula na Bibli a potažmo na osud Sodomy a Gomory?" kladou otázku autoři dokumentu a vyzývají poslance v Rusku, Ukrajině a ostatních pravoslavných zemích, aby se takovým pokusům postavili na odpor.

Inter fax religia

------------------

Erupce sopky na Islandu je výsledkem konfliktu lidí s přírodou, míní mluvčí Běloruské pravoslavné církve archimandrit Alexij

Z hlediska církevního jsou přírodní katastrofy výzvou člověku, aby si lépe vedl ve světě přírody i ve světě lidí: mravněji a duchovněji. Vážné přírodní pohromy jsou svědectvím, že existuje konflikt mezi světem lidí a světem přírody.

V biblických dobách byla zničena města Sodoma a Gomora nebo později Pompeje. Byl to očividně Boží trest. Bůh posílal své proroky, kteří varovali lidi, že nesmějí konat hříchy. I dnes na to mají lidé pamatovat a nepropadat panice.

Dodal ještě, že "bouře v lidské duši je nebezpečnější než sopečné erupce".

Interfax Západ
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz