1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 664: #

Administrátor --- 6. 7. 2010
Z tisku

Princ z Walesu Charles vyzval následovat principy islámu k ochraně životní prostředí

Dědic britského královského trůnu, Charles, se snaží přesvědčit svět, aby ochraňoval životní prostředí. Ve svém hodinovém projevu v Oxfordském centru islámských studií tvrdil, že ničení světa člověkem je v rozporu se všemi náboženstvím, ale zvláště s učením islámu.

Centrum islámských studií, jehož je princ Charles patronem, oslavuje své 25. výročí. Princ také uvedl, že současné rozdělení mezi člověkem a přírodou bylo vyvoláno nejen industrializací, ale také naším vztahem k prostředí, který je v rozporu s "posvátnou tradicí".

Charles je křesťanem a po svém uvedení na trůn se stane hlavou anglikánské církve. V projevu podrobně vyprávěl o svém studiu Koránu, který podle jeho názoru učí následovatele islámu, že není "žádné rozdělení mezi člověkem a přírodou". Podle princových slov Korán hlásá, že "musíme stále žít uvnitř hranic okolního prostředí". K tomu dodal: "Nepříjemnou pravdou je, že sdílíme planetu s jinými stvořeními, a nemůžeme existovat samostatně bez složité vyvážené sítě života kolem nás ... Islám vždy učil, že ignorovat tento fakt - to značí neplnit smlouvu danou při stvoření světa."

Sedmica ru Daily Mail

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz