1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 670: #

Administrátor --- 20. 7. 2010
Z tisku - ekologie až za hrob aneb: odpočívejte v pokoji... a ekologicky

Katolická arcidiecéze v Sydney otevírá první v Austrálii "ekologický hřbitov"

Katolíci v Sydney konají dosti svérázné kroky při ochraně okolního prostředí. Vedení arcidiecéze se chystá slavnostně otevřít "ekologický hřbitov".

Nebožtíci budou na tomto pohřebišti pochováváni výhradně ve speciálních pohřebních košilích a rakvích, které mikroorganismy rychle a zcela rozloží. Další vymožeností bude, že hroby na tomto hřbitově bude možno vyhledat pomocí GPS, což umožní rodinným příslušníkům sledovat hroby svých blízkých na notebooku.

Michael McMahon, který je odpovědný za pohřebiště v sydnejské arcidiecézi, má zato, že nová technologie umožní tělům zesnulých "obracet se v prach" (resp. navracet se do země), aniž by tím znečišťovali půdu.

Daily Telegraph

--------------------


Na Západě se nyní pokoušejí o ekologické inovace pohřbu. Navrhuje se rozpouštění těl v žíravině (louhu).

Belgičané chtějí pohřbívat v louhu
Sdružení pohřebnictví v Belgii navrhuje nový způsob pohřbívání, a to rozpuštění těl zemřelých v louhu. Je to podle něj ekologičtější... S nápadem, který mnohým asociuje spíše scény z hororového filmu, přišlo sdružení vlámských pohřebníků. Požádalo o povolení pohřbívat v louhu draselném, který tělo promění v tekutinu a minerální popel. Argumentují, že procedura vyžaduje méně energie než pohřeb žehem v krematoriu a nevzniká při ní tolik CO2. „Zesnulý je umístěn v kontejneru se směsí a pod tlakem po asi dvou hodinách zbyde minerální popel a tekutina“... (Celý článek)

A další nápady jak zničit lidské tělo:

Jak ekologicky opustit tento svět: kremace za nízké teploty a kompostace
Evropští vědci vyvinuli dvě nové metody pohřbu. Jejich cílem je zajistit, aby rozkládající se lidské ostatky co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Jejich podstatou je kremace za nízké teploty nebo kompostace.

...Na světě existuje jistá, poměrně početná skupina lidí, kteří si dělají starosti, jak s nimi bude naloženo po smrti. Respektive jak jejich tělesné pozůstatky budou zatěžovat okolní prostředí ... Při klasické kremaci se totiž spaluje velké množství paliva a do ovzduší uniká oxid uhličitý, který někteří považují za hlavní skleníkový plyn.

Posmrtná kompostáž
... způsob, jak ekologicky odstranit těla zemřelých. Výsledný produkt sice na první pohled tak trochu připomíná zahradnický kompost, ale zdá se, že jde o velmi účinnou metodu rozkladu. Tělo se při ní nejprve zmrazí ponořením do tekutého dusíku a poté, až prokřehne, ho vibrace roztříští na malé kousky. Pak je přeneseno do vakuové sušičky, ve které je zbaveno vody a dalších jedovatých látek včetně formaldehydů, rtuti a jiných kovů. Vzniklé zbytky jsou nakonec spolu s rakví z kukuřičného škrobu pochovány do země. Vědci zaručují, že neuběhne ani celý rok a ostatky už nelze odlišit od okolní půdy. (Celý článek)

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz